Beste nettsted

Hvis du gjerne leser engelsk og har et bredt interessefelt, er dette nettets beste!

Arts & Letters Daily er bevis på at det finnes svært intelligent liv på minst én planet. På at internett styrker tilgangen på informasjon og seriøs analyse. Og bekreftelsen på at verden blir grenseløs.

Derfor er det ikke upassende at nettstedet redigeres ved universitetet i Canterbury i New Zealand, av Denis Dutton, lærer i filosofi der.

A&LD oppsto i september 1988. Nettmagasinet plukker ut og videreformidler det beste redaksjonen finner av gratis, nettpubliserte artikler fra et utall kilder. Kontroversielt er åpenbart en ledetråd i utvelgelsen.

Her finner du stoff om fotsnøring i Kina («Var det så galt?»), artikler av Noam Chomsky og V.S. Naipauls nobeltale.

Tankevekkende, provoserende , velformulert og oftest preget av grundig research. Magasinet mangler effektiv søkemotor. Det enkleste er å sjekke innom ofte.