ULEMPER SOM GIR FORDELER: Det er slett ikke så ille å bli 50. Det har faktisk ganske mange fordeler både fysisk og psykisk, skriver Niels Christian Geelmuyden. Foto: NTB Scanpix
ULEMPER SOM GIR FORDELER: Det er slett ikke så ille å bli 50. Det har faktisk ganske mange fordeler både fysisk og psykisk, skriver Niels Christian Geelmuyden. Foto: NTB ScanpixVis mer

Livet etter 50:

Besteparten av livet

Mange vesentlige aspekter ved tilværelsen blir markant bedre i annen halvdel av livet. Det bør folk få kjennskap til.

Meninger

De fleste later til å tro at det meste i livet blir verre når man passerer 50, 60 og 70 år. Resultatet er at vi som samfunn har utviklet en aldringsfrykt og en ungdomsdyrking uten sidestykke. Vi pøser på med hårfargingsmidler, Botox og plastisk kirurgi for å framstå som yngre enn vi er.

Det har sin pris på flere måter. Internasjonalt anslås markedet for kosmetiske behandlinger i 2018 til 86 milliarder kroner.

Mer alvorlig er likevel de mange helseskadene som er dokumentert ved slike behandlinger. I unge år trodde jeg også selv at livet etter fylte 50 ville bli en nedtur. Under arbeidet med boka «50 fordeler med å passere 50» har det vært overraskende å oppdage all den forskningen som konkluderer at svært mye blir vesentlig bedre når man passerer midtlivsmerket.

Statistisk lar det seg lett påvise at mennesker over 50 er rikere, mer lovlydige, mindre utsatt for kriminalitet, innehar mer innflytelse, reiser mer og i mindre grad blir skilt enn yngre. Det må alt sammen kunne betraktes som betydelige fordeler. Men hva hjelper vel det, vil noen tenke, når det fysiske og mentale forfallet setter inn.

På det fysiske plan vil mange kunne glede seg over at de blir vesentlig mindre rammet av forkjølelse, hodepine, allergi, mentale lidelser og reisesyke etter fylte 50. For disse utbredte helseplagene konstateres det i flere studier at symptomene blir mer enn halvert.

Andelen kvinner helt uten hodepine økte i en norsk studie fra fem prosent blant kvinner i 20-åra til 61 prosent blant kvinner i 80-åra. For forkjølelser har nedgangen sin forklaring i at det på verdensbasis bare finnes rundt 200 ulike virus i omløp. Hver gang man har overvunnet ett av dem, er man motstandsdyktig neste gang man skulle bli angrepet.

Ved fylte 50 vil mange ha overvunnet mer enn 100 forkjølelsesvirus. Slik har det seg at skolebarn kan bli forkjølet opptil tolv ganger årlig, mens personer i 60-åra sjelden er forkjølet mer enn én.

Selv om myndigheter og medier ofte gir inntrykk av at personer over 50, 60 og 70 er særlig utsatt for å bli rammet av influensa, viser forskningen noe annet. En feltstudie konstaterte i 2015 at personer over 30 gjennomsnittlig pådrar seg influensa hver femte år. Barn får influensa mer enn dobbelt så ofte.

50 millioner mennesker mistet livet under spanskesyken. Klart størst var dødeligheten blant personer mellom 20 og 40. Samme mønster avspeilet seg under svineinfluensaen i 2009. 87 prosent av dødsfallene i USA rammet personer under 65.

Seniorforsker Svenn-Erik Mamelund ved Arbeidsforskningsinstituttet bekrefter at de eldre nærmest gikk helt klar, slik tilfellet også var under asiasyken. Han forklarer dette med at man bygger opp immunitet mot framtidige virus ved å bli smittet og syk gjennom livet.

Mange har inntrykk av at seksuallivet etter fylte 50 er en nitrist historie om tørke og slapphet. Studie etter studie har imidlertid konkludert at folk over 50 er vesentlig mer fornøyd med sitt seksualliv enn unge mennesker. Det kan blant annet skyldes at de kjenner sine egne og sin partners behov langt bedre enn før.

Kanskje er det også en gunstig bivirkning av at man etter fylte 50 i henhold til flere studier blir sikrere, tryggere og mer empatisk.

Medvirkende til økt sensualitet og gjensidig forståelse er det nok også at menn blir mykere og mer feminine. Det har sin forklaring i at testosteronnivået, som ofte framkaller aggresjon og vold, avtar med én prosent per leveår blant mannfolk flest.

En annen utbredt forestilling vil ha det til at folk over 50 har store søvnproblemer. Det rare er at ingen aldersgruppe forteller om like stor tilfredshet med egen søvn. I tillegg er det slik at 60-åringer behøver vesentlig mindre søvn enn 20-åringer. I en studie konstaterte man at de behøver halvannen time mindre i døgnet. Det betyr i så fall at de årlig får 23 våkne døgn mer til rådighet enn unge.

Overraskende vil det for mange også være at utholdenheten øker. En analyse av alle som gjennomførte New York Marathon fra 1983 til 1999 konkluderte at ingen forbedret sine prestasjoner raskere enn personer i 50-åra. Funnet ble forklart med større mental styrke og besluttsomhet, kombinert med mer effektiv trening. En norsk studie konkluderte at personer over 60 håndterer smerte best.

Utbredt er også forestillingen om at mengden av hjerneceller avtar ugjenkallelig fra man ung. Ny forskning har dokumentert at eldre utvikler like mange nye hjerneceller som unge. Resultatet er at summen av kunnskap og ferdigheter tiltar.

I kategorier som ordforråd, romfølelse, verbalt minne og logikk presterer mennesker i 50-åra bedre enn 20-åringer. Det kan være noe av årsaken til at folk over 50 i mange studier framstår som de beste beslutningstakerne. PricewaterhouseCoopers presenterte i 2015 en studie som konkluderte at ingen er bedre egnet til å være ledere enn kvinner over 55.

Et annet overraskende funn vil for mange være at personer over 65 er mer fornøyd med sitt utseende enn noen andre. Minst fornøyd er kvinner på 18. Åtte av ti misliker det de ser i speilet. Ulykkeligvis er det heller ingen som tilbringer mer tid foran speilet.

Kanskje skyldes den tiltakende tilfredsheten at man etter hvert slutter å sammenlikne seg med filmstjerner og modeller. Kanskje blir man med alderen mer opptatt av å likne på seg selv. Tilsvarende perspektivendringer antas å være årsaken til at lykkenivået i nesten alle tverrkulturelle studier viser seg å være markant tiltakende etter fylte 50. De fleste slike studier har påvist en U-formet lykkekurve gjennom livet, som oftest med bunnen plassert i 40-åra.

Størst er nok likevel vinningen forbundet med at man i henhold til tallrike studier blir rausere, mer takknemlig, tilgivende og bedre i stand til å mestre følelser etter fylte 50. Ikke minst blir man mindre stresset og bekymret. Det kan unge mennesker glede seg til.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.