MISTER ANNONSØRER: «Rosabloggerne» Lars Petter Granli og Heide Alexandra Olsen har blogget om at muslimene snart kommer til å ta over.
MISTER ANNONSØRER: «Rosabloggerne» Lars Petter Granli og Heide Alexandra Olsen har blogget om at muslimene snart kommer til å ta over.Vis mer

Betalt mobbing

Annonsører i bloggosfæren har i flere år finansiert mobbing og trakassering på nett, utført av mindreårige.

De siste dagene har flere «rosabloggere», tilknyttet den gratis bloggplattformen blogg.no, som er basert på en forretningsidé om å tjene penger på reklameannonser, stått frem i media og fortalt at de føler seg halshugget og kneblet som følge av at annonsører nå trekker seg. Bloggerne Lars Petter Granli og Heidi Alexandra Olsen mener ytringsfriheten ikke gjelder for dem, og begrunner det med reaksjonene de har fått på sin støtte til enkelte av den terrorsiktedes meninger. I et intervju med NRK fredag 12.august, sier Lars Petter Granli: «Jeg opplever at det er vanskelig å ytre seg uten å bli oppfattet som en slags Anders Behring Breivik. Handlingene hans var helt avskyelige, men samtidig må det være lov å mene at han hadde noen gode poeng, uten å bli sett på som rasist eller terrorist».

På bloggen sin utdyper han, og betegner annonsørene som feige og uten ryggrad. Videre skriver han at han av hensyn til blogg.no har valgt å slette de kontroversielle innleggene, slik at de ikke skal tape mer økonomisk. Heidi Alexandra Olsen stiller seg også helt uforstående til at annonsører velger å trekke seg, og sier i samme intervju: «Når noen sier noe om innvandringspolitikk blir det alltid oppfattet som galt, bare fordi Anders Behring Breivik hadde samme meninger. Det synes jeg blir helt feil».

Til tross for mange støtteerklæringer, har de opplevd massiv motstand i kommentarfeltene sine, men verst av alt - at profilerte annonsører trekker seg fra blogg.no, og på den måten også rokker ved bloggernes inntektsgrunnlag. For det er slik i den delen av bloggsfæren blogg.no representerer, at det lønner seg å ha ekstreme meninger. Det lønner seg å være intrigemaker, konstruere konflikter, utgi seg for å være naiv og dum, mobbe og henge ut. Det lønner seg også å trakassere minoritetsgrupper — enten det er snakk om rumenske tiggere eller overvektige nordmenn. Uavhengig av om årsaken er enighet eller uenighet, gir det mange klikk - og mange klikk gjør bloggerne attraktive for annonsørene.

I et samfunnsperspektiv er det av vesentlig betydning å finne ut av og sette fokus på hva som skaper legitimitet for ekstreme meninger og mobbing. I mange sammenhenger er det riktig å plassere ansvaret hos enkeltpersoner og/eller spesielle miljøer. Men når denne type adferd utvikles og opprettholdes gjennom kommersialisering på ulike blogplattformer - hvor en del av motivasjonen er økonomisk betinget hos begge parter - er det betimelig å se på en annen fordelingsnøkkel når det gjelder ansvar. Enkelte annonsører ser ut til å våkne og har varslet at de trekker seg fra blogg.no. Det er gledelig. Men sett i lys av alt fokus som har vært på samfunnsansvar de siste årene, er det svært beklagelig at det ikke har skjedd før. Samfunnsansvar må også innebære å ta ansvar for et inkluderende og trygt samfunn for barn og unge, hvor man etterstreber likeverd og tilhørighet.

Dessverre har annonsører - gjennom flere år - og med tilrettelegging fra blant annet blogg.no - finansiert mobbing og trakassering utført av mindreårige.Tilsynelatende uten tanke for konsekvensene det har hatt for dem som har blitt påvirket og rammet, og uten tanke for hva slags konsekvenser det får for utførerne når de ganske snart skal entre voksenlivet med rollen som mobber, høyreekstrem og dum, hengende ved seg. At utførerne blir løftet frem som superstjerner i sitt univers — gjennom kjendisfester og gavedryss — gjør at mange unge drømmer om det samme, og kanskje tillater seg å gå litt lenger enn det de normalt ville ha gjort. Mobbingen og trakasseringen tiljubles, og settes på denne måten i system.

Jeg er blant dem som har kontaktet blogg.no og påpekt signaleffekten dette har. Jeg har også stilt spørsmålstegn ved om de som bedrift med stor innflytelse på barn og unge, virkelig ønsker å bli assosiert med holdninger som skaper legitimitet for mobbing, og bloggere som mobber og henger ut andre. Jeg har ikke fått svar. At annonsører ønsker å bli assosiert med slikt, er både uforståelig og svært uansvarlig. Når noen annonsører omsider velger å droppe kontroversielle bloggere, må det ikke på noe måte forveksles med knebling og begrensning av ytringsfriheten. Derimot må det sees på som et viktig og riktig skritt i retning av å bevare og fremme normal folkeskikk, samt gjennom handling bidra til et mer inkluderende og varmere samfunn.

Vi har alle et ansvar for å ta til motmæle mot holdninger som fremmer diskriminering, mobbing og trakassering. Et viktig bidrag i så måte, er å slutte å betale mindreårige for å spre slike holdninger. Et annet er selv å bidra til å heve debatter til et nivå som medfører positiv påvirkning og varig endring på veien mot et samfunn hvor tilhørighet og likeverd er en selvfølge.

Teksten er tidligere publisert på Oudmayers blogg A Curly Life.