Betimelig fra Tvedt

TV-AKSJONEN: Terje Tvedts kritikk av TV-aksjonen er betimelig. Det er dessverre ingen grunn til å tro at hans innspill vil avstedkomme endring. Det kanskje mest åpenbare tegnet på at noe er alvorlig galt, er bransjens egen reaksjon på rapportene om misbruk og feilslåtte prosjekter. Bistandslobbyen er gjennomgående påfallende uinteressert i å følge opp selv de mest graverende påstander.

En mulig årsak er at mange mennesker tjener gode penger på det rådende systemet. Systemet er tuftet, som Professor Tvedt tidligere har påpekt, på en antagelse av moralsk overlegenhet. Bistand er riktig, så riktig at det er uproblematisk å lyve om hvor effektiv den er. Dette er en årsak til at systemet har blitt utvidet til sin nåværende enorme størrelse med over 100 bistandsorgansiasjoner med over 22 milliarder i årlig statsstøtte i tillegg til pengegaver hvorav TV-aksjonen er selve flaggskipet.

Kombinasjonen av rask budsjettvekst og manglende kontrollmekanismer har ført til økt mislighold. Det er noe schizofrent over hvor åpenhjertig norske hjelpeorganisasjoner forteller om feilsatsinger og misbruk i stor skala i evalueringsøvelser med bransjekolleger til stede, og hvordan de snur seg rundt og garanterer at «hver krone» vil komme fram når de forholder seg til mulige givere.

I et normalt system ville det vært de uavhengige mediene som avdekket dette problemet. NRK har et forklaringsproblem når man ser statskanalens gjennomgående ukritiske dekning av bistandsbransjen og deres vilje til å ta penger fra de samme organisasjonene. Et gresk fyndord sier «skaff deg først en uavhengig inntekt, deretter praktiser dygd». Det kan være noe i det.