HØYE AMBISJONER: Vi har gjort mye for å begrense og bekjempe fremmede skadelige arter. Jeg har høye ambisjoner og vil ytterligere styrke innsatsen, skriver innsenderen. Foto: NTB Scanpix
HØYE AMBISJONER: Vi har gjort mye for å begrense og bekjempe fremmede skadelige arter. Jeg har høye ambisjoner og vil ytterligere styrke innsatsen, skriver innsenderen. Foto: NTB ScanpixVis mer

Betydelig innsats mot fremmede, skadelige arter

Fremmede, skadelige arter er en av vår tids største miljøutfordringer. Norge har satt i gang mange tiltak for å bekjempe disse, og innsatsen skal fortsette i åra framover.

Meninger

Generalsekretær Christian Steel (Sabima) hevder i Dagbladet 20. september at Norge har dårlig kontroll på fremmede arter, og at vi trenger høyere ambisjoner, sterkere virkemidler og mer ressurser.

Jeg deler bekymringen om de negative effektene av fremmede skadelige arter, og jeg er enig i at vi må styrke tiltakene. I regjeringspartienes politiske plattform slo vi fast at vi vil bekjempe spredningen av svartelistede arter, og fjerne høyrisikoarter.

Det er i dag registrert svært mange fremmede arter i Norge, som stillehavsøsters, pukkellaks og lupiner. Regjeringen bruker mye penger på å bekjempe og begrense utbredelsen av fremmede skadelige arter hvert år. Bare mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris er det til sammen bevilget over 1 milliard kroner til bekjemping og til å bevare og bygge opp igjen laksestammer etter behandling. Dette viser at det svært kostbart å rydde opp etter at fremmede skadelige arter har etablert seg i Norge.

Vi bekjemper også fremmede skadelige arter som rammer landbruksnæringen, eksempelvis villsvin, pærebrann og hønsehirse.

Vi er snart i mål med en samlet tiltaksplan, der vi vil prioritere tiltak for de neste fem åra. Regelverket mot fremmede arter er strengt, og inneholder et generelt krav om tillatelse for innførsel og utsetting av fremmede arter. Sitkagran og andre utenlandske treslag har hatt betydning for skogbruket i Norge, men har også hatt negative følger for naturmangfold, friluftsliv, turisme og kulturmiljø. Regjeringsplattformen har som mål å stanse planting av fremmede skadelige arter. Derfor utreder vi nå et mulig forbud mot bruk av de mest skadelige utenlandske treslagene.

Vi har gjort mye for å begrense og bekjempe fremmede skadelige arter. Jeg har høye ambisjoner og vil ytterligere styrke innsatsen.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.