OPPFORDRET TIL BORGERVERN: Næringslivstopp og tidligere Høyre-ordfører i Trondheim, Anne Kathrine Slungård, har oppfordret til vold mot de tiltalte på Facebook. Foto: Morten Stokkan / Dagbladet
OPPFORDRET TIL BORGERVERN: Næringslivstopp og tidligere Høyre-ordfører i Trondheim, Anne Kathrine Slungård, har oppfordret til vold mot de tiltalte på Facebook. Foto: Morten Stokkan / DagbladetVis mer

Bevar rettsstaten

Man forbedrer ikke den liberale rettsstaten med middelalderske straffemetoder.

Meninger

Gapestokk ble i Norge sist brukt i Moss i 1840. Den siste ukas opphetede debatt rundt den mye omtalte voldtektssaken i Hemsedal har imidlertid brakt ny intensitet til den moderne varianten: digital gapestokk i sosiale medier.

De tre tiltalte har etter frikjennelsen blitt identifisert med navn, bilde, yrke og sivilstatus, tusenvis av steder på Internett. Også meddommerne, hvis navn er offentlig tilgjengelig informasjon, har blitt avkrevet forklaring og hengt ut mange steder. Både tiltalte og meddommere har mottatt trusler og blitt omtalt med oppfordring til borgervern.

Omfanget er skremmende. Næringslivstopp og tidligere Høyre-ordfører i Trondheim, Anne Kathrine Slungård, har oppfordret til vold mot de tiltalte på Facebook. Oppdateringen er blitt likt av blant andre Anne Herseth, tidligere helsebyråd for Høyre i Oslo og nå direktør for Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. En lang rekke lektorer og andre lærere har bidratt til gapestokken, noen av dem med den eksplisitte begrunnelse at de ønsker at de tiltalte selv skal føle frykt, mange vil stille dommerne til ansvar.

Dette er mennesker som vanligvis i kraft av sine roller burde bidra til å styrke den liberale rettsstaten, ikke svekke den.

Befolkningens tillit til rettssystemet trues når dommer går på tvers av den allmenne rettsoppfatning, slik frikjennelsen i denne saken åpenbart gjør. Bred debatt om holdninger, system og andel domfellelser er positivt, slik styrker man den liberale rettsstaten. De mange demonstrasjonene for kvinners rettssikkerhet bidrar til en slik debatt.

Gapestokk og oppfordringer til borgervern gjør det motsatte. Ved å fokusere på enkeltpersoner på denne måten, reduseres strukturelle problemer til personlige.

Ingen redigerte medier velger å navngi de tiltalte i denne saken. Identifisering er alltid en redaktørs vurdering, men skjer i saker der befolkningen har et berettiget informasjonsbehov om klanderverdige og straffbare forhold. Vi vurderer hver sak for seg, men vurderer også hensyn til andre involverte, deriblant barn. For oss er det grunnleggende at identifisering aldri skal være basert på ønske om hevn eller gapestokk.

Det er altfor dårlig rettssikkerhet for voldtektsofre i Norge. Men man forbedrer ikke den liberale rettsstaten med middelalderske straffemetoder.