- Beviser at Pushwagner ikke er pålitelig

Straffesak mot Pushwagners gamle støttespiller henlagt.

HENLAGT SAK: Nå har Økokrim henlagt straffesaken, ett år etter de var på razzia hos Morten Dreyer (venstre). Pushwagners advokater mener at henleggelsen i straffesaken ikke vil ha noe å si for den sivile saken. Foto: Steinar Buholm/John T. Pedersen
HENLAGT SAK: Nå har Økokrim henlagt straffesaken, ett år etter de var på razzia hos Morten Dreyer (venstre). Pushwagners advokater mener at henleggelsen i straffesaken ikke vil ha noe å si for den sivile saken. Foto: Steinar Buholm/John T. PedersenVis mer

||| (Dagbladet.no): Kunstkonflikten mellom Pushwagner og hans tidligere støttespiller Morten Dreyer tar nå en ny retning. Politiet mener Pushwagner selv antakelig har signert trykkene han anklaget Dreyer for å ha forfalsket.

- Dette er en bekreftelse på det Dreyer har fastholdt hele tida, nemlig at anklagene er falske og at de turkise trykkene av «Pianisten» var et samarbeidsprosjekt mellom partene, sier Dreyers advokat Tor Erik Heggøy til Dagbladet.

5. mai i fjor anmeldte kunstneren Pushwagner, som egentlig heter Terje Brofos, sin tidligere støttespiller Morten Dreyer for. 20. mai ble han siktet av Økokrim for bedrageri.

Dreyer var siktet for å ha trykket opp kopier av Pushwagners «Musikk» i turkis — mens den opprinnelige var i rosa. Så for å ha forfalsket Pushwagners signatur og omsatt de turkise trykkene under navnet «Pianisten». I mai i fjor gjennomførte politiet en razzia hjemme hos Dreyer og på hans lager.

Torsdag henla Økokrim saken, med begrunnelse «intet straffbart forhold». Denne begrunnelsen bruker politiet når etterforskningen har vist at den siktede ikke har begått en straffbar handling.

Støttes av skriftgranskere

I påvente av Økokrims konklusjon fikk Dreyer i fjor høst Statens kriminaltekniska laboratorium i Sverige til å foreta en skriftgranskning av de påståtte forfalskningene, og sendte ved kvitteringer og et gammelt pass tilhørende Pushwagner som sammenlikningsgrunnlag.

Svensk politis konklusjon støtter Dreyer, men Pushwagner og hans advokater bestred resultatet og hevdet at også signaturene i kvitteringene og passet var forfalsket.

Norske Kripos har gått gjennom samtlige signaturer — også passet og kvitteringene. Politiets skriftgranskere har kommet fram til at det ikke er funnet trekk ved noen av signaturene som tyder på at de er etterlikninger av en ekte signatur, og at de heller ikke i vesentlig grad kan knyttes til andre enn Pushwagner selv.

- Dette beviser igjen at Pushwagner ikke er en pålitelig person, sier Morten Dreyer.

- Svekker Pushwagners troverdighet

Men konflikten mellom de to er langt fra gravlagt med dette. I januar i år stevnet Pushwagner Dreyer i en sivilsak. Denne er ikke avsluttet, og er berammet til Oslo tingrett i oktober.

- Jeg mener at denne henleggelsen svekker Pushwagners troverdighet, og at den vil ha betydning for hvordan hans øvrige påstander skal vurderes, sier advokat Heggøy og fortsetter:

- Med henleggelsen er en av grunnpilarene i den sivile saken borte — nemlig påstanden om at Dreyer har forfalsket kunstverk så vel som avtaler.

Advokat Magnus Ødegaard representerer sammen med advokat Lars Berntsen Pushwagner i både den henlagte straffesaken og i den sivile saken.

- Vi har diskutert litt med Pushwagner, men ikke bestemt oss for hvordan vi skal forholde oss til henleggelse. Vi har en frist på tre uker på å klage, sier Ødegaard og legger til:

- Det vi nå må vurdere er om vi skal bruke tid og ressurser på å forfølge straffesaken. Vi mener henleggelsen uansett ikke vil få betydning for den sivile saken. Hvis den sivile saken hadde dreid seg utelukkende om falsk signatur, ville det selvfølgelig forholdt seg annerledes.

Strid om avtale

- Men dere har søkt om erstatning for forfalskning av signaturen?

- Ja, men pengene er ikke det avgjørende i denne saken, og i tillegg er det andre forhold enn ugyldig signatur vi krever erstatning for. I den sivile saken er det den ugyldige kontrakten mellom Dreyer og Pushwagner fra 1998 som er det sentrale, der Dreyer overtok rettighetene til alle Pushwagners arbeider fra før desember 1998 i sin besittelse, mot at han slettet en påstått gjeld på 400 000 kroner. En gjeld som vi mener det ikke finnes noen dokumentasjon på, sier Ødegaard.

Dreyer hevder på sin side at denne var en avtale som Pushwagner selv tok initiativ til.

- Men saken er framstilt kan den virke urimelig. Hvorfor står du fast på at avtalen skal holdes?

- Situasjonen var helt annerledes på avtaletidspunktet enn den er nå. Kunsten hans var nesten ikke omsettelig. Kontrakten fra 1998 var en juridisk bindende avtale som er en forlengelse av flere avtaler inngått mellom 1981 og 1998, sier Dreyer og fortsetter:

- Det er svært ubehagelig at han underkjenner min innsats gjennom 17 år, og framstiller meg som en skurk.