Bibliotek som selvbiografi

Lørdag og søndag strømmer landets boksamlere til Håndverkeren i Oslo for å følge en høyst oppsiktsvekkende bokauksjon.

Den legendariske Jens Christian Hauge (84) legger ut sine bøker til salg: 897 titler, stort sett førsteutgaver, til en antatt verdi av halvannen million kroner. Hva slags bøker? Interesserte kan studere utvalget i en katalog som ganske enkelt bærer tittelen «Jens Chr. Hauges bibliotek». Kan et bibliotek leses som en selvbiografi?

  • Jens Christian Hauge har ellers vært en hemmelighetsfull person. «Ingen kommentar» har stort sett fungert som hans offentlige livsmotto, til tross for at han antas å sitte inne med opplysninger av den dypeste interesse. Ikke minst om sin egen og andres virksomhet under krigen, da han var sentral i ledelsen av Milorg. Seinere har han vært forsvarsminister, justisminister og sekretær både for Einar Gerhardsen og Arbeiderpartiet. Denne tida vekker gjenklang i et av Hauges dikt, utgitt i hans eneste diktsamling, «Livsbilder» (1995), der han skriver om sin gamle partifelle Haakon Lie:

Gi din ild må alltid brenne

gi din penn må alltid renne,

gi du alltid finner kister

til de kjære kommunister

  • Auksjonskatalogen bekrefter Hauges litterære interesser. Den er stort sett klassisk orientert, med de såkalt fire store som akse. Her er 74 bøker av Bjørnson, 74 av Ibsen, 24 av Kielland og 40 av Jonas Lie. I tillegg 66 av Hamsun og 36 av Undset. Samlingen gjenspeiler ingen åpenbare politiske fordommer. Ikke overraskende er kommunisten Nordahl Grieg og Arne «Du må ikke sove» Øverland rikt representert, men her fins også Arne Dybfests «Blant anarkister» (1890) og Hans Jægers «Anarkiets Bibel» (1906).
  • Lyrikeren Hauge har samlet Petter Dass, Per Sivle, Sigbjørn Obstfelder, Olaf Bull, Olav Nygard, og Claes Gill. Foruten Wergeland, som fins i et storslagent og sjeldent utvalg på 68 titler. En førsteutgave av Welhavens «Norges Dæmring» er for øvrig en av auksjonens høyest verdsatte: 25000 kroner.
  • Samlingen gjenspeiler en intens interesse for Edvard Munch, for norske folkeeventyr, for polarforskere, gamle Norges-beskrivelser og nasjonal historie. Katalogen er derimot blottet for krigslitteratur eller annet som setter en på sporet av Hauges skjulte fortid. En annen Hauge kommer til syne, en mann med en dyp samlerglede utover den rene leselyst (han har f.eks. seks utgaver av «Peer Gynt», den dyreste til kr 40000). De vakre og skinninnbundne bøkene har vært de tause vitner til Hauges liv - i hvert fall på hjemmefronten.