Bibliotekene bør kjøpe norske filmer

Bibliotekenes gratisutlån av filmer fungerer dårlig. I hyllene er det for få titler og tilfeldig reportoar. Derfor bør det bli en egen innkjøpsordning for film, mener norske filmarbeidere.

I dag låner bibliotekene ut stadig flere filmer, men det mer eller mindre tilfeldig hvilke filmer som

faktisk tilbys. Særlig er det vanskelig å spore kortfilmer, fordi disse sjelden kjøes inn. Det er også slunkent i utvalget av norske spillefilmer i bibliotekshyllene, melder NRK Kulturnytt.

Samlet innkjøp

Filmarbeidernes organisasjon, Filmforbundet, mener at en innkjøpsordning vil få slutt på dette. Nå ber de Kulturdepartementet å sette i gang en utredning for å få etablert en tilsvarende ordning som finnes for innkjøp av bøker til bibliotekene.