«Big Brother»-kontrakt

Ikke bare deltakerne i «Big Brother», men også programmets psykiater Geo von Krogh har undertegnet en kontrakt som kan innebære økonomisk straff om den brytes. - Uforsvarlig, mener lederen i Rådet for legeetikk, Reidun Førde.

Psykiater Geo von Krogh har undersøkt deltakerne fysisk, og er «Big Brother»s bedriftslege.

- Jeg har en standardkontrakt med produksjonsselskapet, som de fleste ansatte har, som innebærer at man kan bli økonomisk skadelidende hvis man opptrer slik at man skader produksjonen. I tillegg har jeg som lege og psykiater vanlig taushetsplikt, sier Geo von Krogh.

Tilbakeviser

- Psykiater og psykolog er under kontrakt med oss, men for min del får de si hva de vil om programmet, sier produsent Lasse Hallberg.

Han tilbakeviser at de har undertegnet taushetskontrakter og at de kan bli straffet med bøter.

Leder Reidun Førde i Rådet for legeetikk mener en kontrakt som den von Krogh selv beskriver, er uforsvarlig. Hun er på generelt grunnlag kritisk til at en lege forplikter seg til ikke å kunne kritisere eventuelle helseskadelige forhold ved produksjonen.

Problematisk

- Rådet har ikke diskutert den konkrete «Big Brother»-saken. For egen del vil jeg på generelt grunnlag si at en lege som på forhånd forplikter seg til ikke å kunne peke på helseskadelige forhold, stiller lojaliteten til sin oppdragsgiver foran hensynet til pasienten og framtidige deltakere. Dette er verken helsefaglig eller etisk forsvarlig, sier Førde.

Hun mener leger både har rett og plikt til å kritisere.

- Det er problematisk hvis helsen ofres i underholdningsøyemed.

IKKE SKADE: Psykiater Geo von Krogh har undertegnet en lojalitetskontrakt med selskapet «Big Brother», men ønsket ikke å være med på den psykologiske testingen av deltakerne.Foto: LARS EIVIND BONES