Big Brother-rømlinger tatt til nåde i Danmark

Fire av deltakerne som natt til lørdag rømte fra den danske utgaven av fjernsynsprogrammet Big Brother, er tatt til nåde av TvDanmark.

Alle de sju gjenværende deltakerne i programmet, som i 77 døgn har levd i fullstendig isolasjon i et hus i København, overvåket av fjernsynskamera 24 timer i døgnet, fikk sent langfredag nok av sin innestengte tilværelse.

Tre av dem angret kort tid etter at de hadde klatret over plankegjerdet, og tok seg selv tilbake. De fire øvrige ble stanset av ansatte i produksjonsselskapet, og en av dem lot seg deretter overtale til å returnere. De tre andre takket nei.

For TvDanmark var masseflukten en katastrofe, ettersom reglene fastslår at deltakere som forlater området ikke får fortsette. Programmet strekker seg imidlertid over 100 dager, og tre uker gjenstår.

Tv-ledelsen valgte derfor å ta de fire som ønsket å fortsette til nåde, og kampen om å vinne 500.000 danske kroner kan dermed fortsette.

En sterkt medvirkende årsak til masseflukten, skal ha vært misnøye som følge av mangel på sigaretter og alkohol i huset.

For å få leveranser av slike «livsnødvendigheter»må deltakerne løse oppgaver de får av tv-selskapet. De siste oppgavene gikk dårlig og for enkelte av deltakerne fristet ikke utsiktene til en røykfri uke.

NTB