Bilder fra konserten

Rockefeller i Oslo, 10. desember 1998

Bilder fra konserten

PUBERTAL:</B> Marilyn Manson har gått fra å være en intelligent provokatør til en pubertal vulgaritet.