Billedskjønn bikubesang

«Miraklene i Toscana» er en vakker liten film bygget på et banalt utgangspunkt.

FILM: «Miraklene i Toscana» skildrer det beskjedne livet til en familie som livnærer seg på jordbruk og birøkting på den italienske landsbygda. Faren Wolfgang har flyttet sin familie til Toscana for å leve et enklere liv, men i en moderne verden innebærer et slikt liv en hel del praktiske utfordringer, og den autoritære og evig anspente patriarkens nærvær ligger som en konstant uværsbyge over familielivet. Publikums blikk ligger hos den gåtefulle tenåringsdatteren Gelsomina, som er sin fars høyre hånd i arbeidet med biene, og tar seg av sine tre yngre søstre.

Minneverdige bilder
Problemstillinger knyttet til primærbehov i den italienske primærnæringen har blitt utførlig skildret opp gjennom filmhistorien, og det er ikke til å komme unna at de sentrale spenningsmomentene i «Miraklene i Toscana» fremstår som en smule banale. Oppå dette prosaiske fundamentet har imidlertid regissør Alice Rohrwacher konstruert et avdempet drama spekket små sjarmerende detaljer.

Filmens store stjerne er likevel fotograf Helene Louvart. «Miraklene i Toscana» er gjennomgående filmet i kornete bilder som fanger den italienske landsbygda i all dens sanselige prakt, og når Rohrwacher lar Louvart utfolde seg i sinnrike komposisjoner med med lys og skygge, når filmen store visuelle høyder. Høydepunktet er scenene fra en etruskisk nekropolis, hvor familien deltar i et glorete tv-show om landbruk og kortreist tradisjonsmat.

Blant norske filmdistributører regnes det som elementær kunnskap at filmtitler som inneholder italienske stedsnavn øker sjansene for godt besøk på kino. Det er med andre ord ikke utelukkende av hensyn til presisjon at originaltittelen «La meraviglie» har blitt oversatt til «Miraklene i Toscana».

Vemodig hjertesukk
I så måte er det verdt å bemerke at filmen også er et vemodig hjertesukk over at århundregamle jordbrukstradisjoner må vike plass for turisme og fritidsboliger - som ironisk nok altså markedsføres mot den samme målgruppen som flokker til Toscana som turister.

«Miraklene i Toscana»

4 1 6
Regi:

Alice Rohrwacher

Orginaltittel:

«La meraviglie»

Se alle anmeldelser