Bilreklame skal energimerkes

Reklame for nye personbiler må inneholde opplysninger om bilens drivstofforbruk og CO2-utslipp.

De nye bilreklamereglene er nedfelt i en ny forskrift om energimerking av personbiler som nylig trådde i kraft, skriver Samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Reglene gjelder fra 11. april neste år. Reklame uten disse energiopplysningene må ifølge Dagens Næringsliv ha vært laget før 11. juli i år.

- En slik informasjonsplikt kan bidra til at forbrukerne får lettere tilgang til sammenlignbar informasjon om viktige miljømessige egenskaper for nye personbiler. Dette kan igjen være med å påvirke forbrukerne til å kjøpe biler som har et lavere energiforbruk og mindre CO2-utslipp, sier statssekretær Eirin Kristin Sund i Samferdselsdepartementet.

Forskriften er fastsatt av Vegdirektoratet, med hjemmel i den nye loven om merking av forbruksvarer som ble vedtatt i juni i år.

Innføring av forskriften innebærer at det minst én gang i året skal utarbeides en oversikt over drivstofføkonomien for alle personbilmodeller som selges i Norge, med opplysninger om de enkelte bilmodellers drivstoffbruk og CO-utslipp. Forbrukerne skal få tilgang til oversikten gratis hos bilforhandlerne og hos Statens vegvesen.

solvi.glendrange@dagbladet.no