Biografisk storverk

Kunnskapsforlaget skriver vår moderne historie på nytt: Innen år 2005 kommer det ti nye bind av «Norsk biografisk leksikon»

- Dette blir ikke en revidert utgave. Alt skrives på nytt, og jeg slipper heldigvis å gjøre utvalget selv.

Verket skal jo omhandle de viktigste nordmenn og kvinner i historien. Jan Gunnar Arntzen hos oss er hovedredaktør, godt hjulpet av et redaksjonsråd, sier adm.dir. Harald Strømme i Kunnskapsforlaget.

- Hvem sitter i redaksjonsrådet?

- Knut Helle skal lede en sterk og kompetent fagekspertise. Guri Hjeltnes, Lucy Smith, Even Lange og Lars Vallø.

Ti bind

Første bind kommer høsten 1999. Bidragsyterne er allerede valgt ut. De neste ni bindene skal utgis innen år 2005. Prosjektet er støttet av «Fritt Ord» og Kulturdepartementet med én million kroner for inneværende år. Harald Strømme kommer til å søke om penger hvert år til siste punktum er satt.

- Lansering også på CD-rom?

- Vi vil ikke gi ut noen elektronisk utgave før verket er komplett. Da skal vi vurdere det, opplyser Harald Strømme i Kunnskapsforlaget.

- Venter du bråk om hvem som skal være med om hvem som skal utelates?

- Noe strid skaldet være. I den forrige utgaven ble mange fra 1900-1920 utelatt, men så tok også den utgaven av «Norsk biografisk leksikon» seksti år å fullføre. I dag har vi et annet perspektiv på blant annet disse tiårene.