Bisarr og Fantasifull

Barnerike familier bosatt i fiskerlandsbyer er hyppige forekomster i islandsk litteratur. En slik familie møter vi også i Kristin Smarsdsttirs «Astin mín ég dey». Men hermed stopper også likheten.

Romanen skiller seg ut fra det meste som skrives både på Island og andre steder i Norden. Det er en burlesk, morbid, grotesk og fantastisk roman der handlingen til dels er lagt til himmelen, dels til jorda. Den aktuelle familie består av mor og far, to døtre og fire sønner. Mora og den ene datteren er allerede døde, den andre begår selvmord ved handlingens start, og som om ikke det er nok, så desimeres familien ytterligere i løpet av romanen.

Distanse

Triste og tragiske greier, skulle man tro, og det er det for så vidt også, men det hele er fortalt med en cool distanse som motvirker enhver form for sentimentaliserende lesemåte. Dessuten opphever fiksjonen skillet mellom levende og døde.

I himmelen sitter de avlidne familiemedlemmene på kafé og drikker rom og cola, bevertet av flygende engler, i selskap og samtale med Leonardo da Vinci og Hemingway (!) og følger levende med i hva deres kjære på jorda har for seg. Og de pårørende tar stort sett de stadige dødsbudskapene med knusende ro, om enn ikke uten sorg og smerte.

Historien er fortalt av den nest yngste sønnen, Högni, og med mange sidespor og i en stadig pendling mellom nåtid og fortid gir den oss innblikk i noen temmelig særpregede relasjoner familiemedlemmene imellom. Det anspente forholdet mellom foreldrene - han en slappfisk og hun pille- og alkoholmisbruker - er et hovedtema. Et annet er brødrenes seksuelle oppvåkning. Begge temaer blir tatt opp på en temmelig kontant måte.

«Astin mmn ég dey» er på alle mulige vis en original roman med skjeve vinkler, bisarre påfunn og mørk humor. Stedvis er den vel bisarr etter min smak. Påfunnene får liksom egenverdi. Det gjelder især de himmelske scenene. I disse tider da død og kjærlighet, gud og familie på nytt er in, framstår imidlertid Smarsdsttir alt i alt som en særpreget outsider - motivfellesskapet til tross.