BLACK AND BLUE

April 1976

«Hot Stuff» er den naturlige fortsettelsen av «Fingerprint File« (fra «It's Only Rock'n'Roll»), og seinere kommer «Hey Negrita» i samme groove. «Cherry Of Baby» kan muligens få betegnelsen sjarmerende, men reggae er defintivit ikke dette bandets favoritt-rytme... (i hvert fall ikke enda).

Soundet er også helt forandra, slik at det blir balladene «Fool To Cry» og «Memory Hotel» som kan forsvare utgivelsen. Helt til slutt høres det imidlertid ut som om de har forstått hvor galt dette bærer avsted; «Crazy Mama» låter i hvert fall Stones slik vi huska dem fra et par-tre år tilbake i tid.