Bladfyk i stormkast

«Fargerike romsdalingar» har den produktive Oddgeir Bruaset kalt høstens bokutgivelse, med ca. 25 miniportretter av historiske og nålevende personligheter fra Romsdalen.

AV SINDRE HOVDENAKK

  • Den siste tidas suksesshistorier fra så vel næringsliv som politikk og fotballbaner, har bidratt til å gi romsdalingene en nødvendig innsprøyting selvtillit. Naboskapet med de langt mer framfusende sunnmøringene tærte i mange og lange år hardt på det noe mer flegmatiske lynnet til romsdalsfolket.
  • I kapitlet om Beinset kommer forfatteren inn på en annen kysttradisjon enn den kapitalblå og kristenprektige materialismen som nå truer med få overtaket langs Romsdalsfjorden. Anton Beinset kom som så mange av sine samtidige fra ytterst enkle kår, og måtte selv spare sammen penger til å få finansiert sitt første og siste studium: et år ved den frilynte Møre Folkehøgskule. Her, under kateteret til den karismatiske og storttenkende Henrik Rytter mottok Beinset avgjørende og styrende impulser for sin karriere som bladfyk.
  • Henrik Rytter var ikke bare en fremragende pedagog, men også teatermann, forfatter og oversetter. Han kombinerte rotnorsk målsak med europeisk utsyn - hos Rytter var nasjonal venstresak og internasjonal radikalisme to sider av samme sak. Det er i denne tradisjonen Anton Beinsets mangeårige innsats som stridslysten politisk journalist i Dagbladet best kan forstås. Som forvalter av den mytiske Dagblad-stilen var den kvasse Beinset like viktig som mer mondene eksponenter for den byradikale «Oslo-tonen».
  • Oddgeir Bruaset avslutter sin omtale av Beinset med å påstå at han ikke ble ofret ett ord ved Dagbladets 125-årsjubileum. Hadde forfatteren tatt seg bryet med å slå opp i den fyldige jubileumsboka, ville han sett at Anton Beinset står oppført ikke mindre enn 21 ganger i navneregisteret. Det er en gang mindre enn sjefredaktør Erik Vullum, og en gang mer enn sjefredaktør Helge Seip.

Slik sett skal nok denne boka sørge for å bekrefte en allerede raskt voksende lokal selvfølelse. Men Bruaset har heldigvis blikk for flere sider av den romsdalske identiteten. Blant kapitlene om finansbaroner, statsministrer, teatersjefer og bjørneskyttere har Bruaset for eksempel også funnet plass til å nevne journalisten Anton Beinset, født på Aukra i Ytre Romsdal og mangeårig medarbeider i denne avisa.