- Blander sjangrer

Medieforsker Knut Helland tror kjærlighetshistorien fra «Hotel Cæsar» kan bety at norske såpeserier går mot realitysjangeren for å trekke flere seere.

- Historien er full av eksempler på film og litteratur som tilsynelatende er fiksjon, men som er basert på faktiske hendelser og personer. Men dette fenomenet er så vidt jeg vet nytt for såpeserier i norsk sammenheng, sier Helland. Han understreker at han ikke har sett de nye episodene av såpeserien, og uttaler seg på bakgrunn av Dagbladets opplysninger.

- Vi har sett en utvikling fra fiksjon mot virkelighets-TV. Her krysses realitysjangeren og såpesjangeren, og man gjør seg attraktiv ved å dra inn ukebladstoff i en serie.