LIBERAL: «Meisingset lever i den tro at mennesker neppe vil bidra uten økonomiske incentiver. Det er et kjent liberalistisk menneskesyn. Nyere forskning på motivasjon innen økonomi, sosiologi og psykologi viser at dette er feil», skriver Kjelsberg. Foto: Nina Hansen
LIBERAL: «Meisingset lever i den tro at mennesker neppe vil bidra uten økonomiske incentiver. Det er et kjent liberalistisk menneskesyn. Nyere forskning på motivasjon innen økonomi, sosiologi og psykologi viser at dette er feil», skriver Kjelsberg. Foto: Nina HansenVis mer

Blå dystopi

Vi i Rødt er realister, og maler ikke opp utopier, men Meisingsets blå dystopi er på sin side bare et trist skue.

Meninger

Kristian Meisingset fra Minerva beskriver i Dagbladet 9. mai at Rødt «er fullt av gode verdier og ønsker» og «ser på samfunnet med nytt blikk». Det har han rett i. Rødt er et parti som ikke frykter nytenking, og som gjennom det vil skape et bedre samfunn.

For Meisingset blir dette derimot en «fantasi». Det er ikke noe nytt fra høyresiden.

Den klassiske liberalismens far John Locke anså slaveri som en naturlig del av samfunnet. På 1800-tallet beskrev Georg W. F. Hegel den autoritære Prøyssiske embetsmannsstaten som den beste staten verden kunne komme opp med, og i 1992 beskrev Francis Fukuyama den vestligkapitalistiske verdensorden som «The End of History».

De tok alle feil.

Rødts framtidssamfunn er ingen fantasi eller utopi. I vårt nye prinsipprogram beskrives sosialisme som en prosess som «bygger videre på tradisjonene fra vår egen historie med klassekamp og politisk kamp som blant annet førte til samvirketanken, kooperasjonene og kravene om en godt utbygd velferdsstat».

FØLG DAGBLADET MENINGER PÅ TWITTER OG FACEBOOK

Vi har en åpen og udogmatisk holdning til samfunnet, og mener vi at det finnes «et mangfold av sosialistiske ideer og modeller i kontinuerlig samspill og konflikt med hverandre».

I en kommentar til min bok «Sosialisme på norsk» mener Meisingset det er urealistisk at «arbeidsoppgaver som ikke oppleves som givende for mennesker, kan automatiseres». Det er det i dag, men i min bok er dette et fremtidsønske. Kan noen som har sett på den teknologiske utviklingen de siste par hundreårene, virkelig si at dette er umulig?

Meisingset lever i den tro at mennesker neppe vil bidra uten økonomiske incentiver. Det er et kjent liberalistisk menneskesyn. Nyere forskning på motivasjon innen økonomi, sosiologi og psykologi viser at dette er feil. Vi mennesker er skapende. Forskningen viser tvert imot at økonomiske incentivordninger ofte svekker kvaliteten på arbeidet, da det hemmer den indre motivasjonen i å gjøre en god jobb.

Vi i Rødt er teknologioptimistiske, og vi har tro på menneskene. Meisingset ser ut til å være teknologipessimist og til å ha et ganske ensidig syn på hva vi mennesker kan få til. Vi i Rødt er realister, og maler ikke opp utopier, men Meisingsets blå dystopi er på sin side bare et trist skue.