OMSORG: «Faktum er at jeg, i likhet med mange andre foreldre, får en baksmell på hundretusener. Dette på grunn av omsorg for egne barn», skriver artikkelforfatteren. Illustrasjons: Thomas Winje Øijord / NTB Scanpix
OMSORG: «Faktum er at jeg, i likhet med mange andre foreldre, får en baksmell på hundretusener. Dette på grunn av omsorg for egne barn», skriver artikkelforfatteren. Illustrasjons: Thomas Winje Øijord / NTB ScanpixVis mer

Blåmandag

Å være forelder til et annerledes barn er på ingen måte å høste frukter av gunstige velferdsordninger.

VELFERD: I år har Skattetaten fortalt at jeg får 8 500 kroner igjen på skatten. Faktum er at jeg, i likhet med mange andre foreldre, får en baksmell på hundretusener. Dette på grunn av omsorg for egne barn. Hvorfor? I 2012 endret regjeringa skattereglene. Tidligere fradrag for store utgifter knyttet til sykdom og tilpasning av bolig ble fjernet av rødgrønt flertall. Min sønn sitter i rullestol og jeg bygger heis for å la ham bo hjemme.

Da avviklingen av skattefradraget ble vedtatt, ble det nevnt i skatteproposisjonen at ordningen var unødig i et godt utbygd velferdssamfunn med mange goder. I dette ble også Husbankens boligtilpasningsordning vurdert som et av disse.

Å være forelder til et annerledes barn er på ingen måte å høste frukter av gunstige velferdsordninger. Det er en bratt lærekurve i regler og skjemavelde, samtidig som vi prøver å se den livsgleden min førstefødte utstråler. Til tross for manglende språk og uten evne til å reise seg, gir han oss som foreldre ufattelig mye selv med diagnosen psykisk utviklingshemmet.

Vårt hjem har flere etasjer, noe som er krevende med rullestolbruker i hus. I fjor fikk vi melding om at vi kan glemme Husbankstøtte, disse fordeles kun til økonomisk vanskeligstilte. Vår familie er i dag høyst ordinær med to inntekter i 100 prosent jobb etter lang utdanning. Vi faller derfor utenfor og må derfor betale hele tilbygget med penger vi ikke har, som må lånefinansieres.

Historien vår er ikke unik. I 2011 heter det i rapporten «Evaluering av tilskudd til etablering og tilpasning av egen bolig», bestilt av Kommunal- og Regionaldepartementet:

En gruppe som også nevnes er funksjonshemmede eller familier med funksjonshemmede som har så store behov at tilskudd til tilpassning ikke kan brukes overfor disse gruppene. Dette henspeiler på de begrensede rammene som er tilgjengelig for ordningen i kommunene.

Kommunene har svært ulik praksis. Noen ser helheten og bidrar med ekstra kommunale ressurser, da de ser merverdien av god omsorg i hjemmet for barna. Andre kommuner, min inklusive, bruker knappest rammen de har fra Husbanken. I 2012 ble det på grunn av streng økonomisk behovsprøving i vår kommune kun utbetalt 438 000 av en ramme på fem millioner. Mønsteret er nasjonalt. Ut fra Husbankens årsmelding i fjor kan en lese at under 50 prosent er brukt til formålet.

Alle politikere vi har vært i kontakt med viser forståelse, men ingen har vist handlekraft til å sikre at foreldre med store utgifter får råd til å la barna bo hjemme. Det er godt det er valg i høst.

ARTIKKELFORFATTER: Håvard Ravn Ottesen
ARTIKKELFORFATTER: Håvard Ravn Ottesen Vis mer