«Blendahvite» NRK

« Hva med all nyhetsdekningen fra andre land? Skal vi forlange journalister med amerikansk bakgrunn når noe skal rapporteres fra USA? Eller hva med svenske journalister? Har heller ikke sett noen journalister fra Kenya til tross for at det har vært masse nyhetsreportasjer derfra den siste tiden? Dette er direkte latterlig fra Noman Mubashir.

Leifen «Det er en selvfølge at en pakistansk journalist som har fått jobb i TV2 kan lage gode reportasjer i Pakistan; han kan kodene, språket og har kanskje et nettverk. Debatten om hvor vidt NRK trenger journalister med andre hudfarger og kulturelle referanser enn den «blendahvite» norske, er viktig så lenge NRK er en statskanal.

Espen S.

«Jeg liker Mubashir godt, programmene hans fra Pakistan var virkelig bra. Men jeg mener han tar feil i denne saken. Han kan imidlertid ha et poeng i at pakistanske ansatte i NRK kunne få komme med innspill de som lagde reportasjene. Kjell Ødegård

«NRK er konservative og bør se mot TV 2 som har vært friske nok til å slippe til pakistanere som reportere. Per

«Utrolig så politisk korrekt alt skal være. NRK er altså rasister siden det stort sett er hvite foran kamera i nyhetsredaksjonen. Geir

«Nå er vel ikke saken hvorvidt NRK skal være politisk korrekt eller ei, men hvorvidt NRKs dekning av en stor utenrikspolitisk begivenhet er god nok eller ei. BU