Blir det noe av digital-TV?

For snaut ett år siden kunne man lese mye i norske aviser om hvor nært forestående digital-TV var, og hvor viktig det var at NRK raskt fikk 1,7 milliarder kroner i labben for å bygge ut et jordbasert nett til digital-TV.

Et vesentlig argument for dette, sa NRK-sjef Einar Førde til Aftenposten, «...er at almenkringkasterne i både Sverige, Finland og Storbritannia bygger ut de bakkebaserte senderne».

  • Nå, altså snaut ett år seinere, viser det seg at den jordbundne digital-TV-utbyggingen i Sverige er blitt en fiasko. 1,5 milliarder svenske kroner er brent av til ingenting. Svenskene bygde ut jordnettet og satset på at 100 000 svensker kom til å kjøpe digital-TV-boksen det første året, altså den boksen du trenger hjemme i stua for å tilpasse de digitale signalene til din gamle TV. Men bare 500 bokser ble solgt.
  • Da NRK startet digital-råkjøret sitt i avisene, var det få kritiske røster å høre. En av de få var TV2-advokat Per Schrader-Nielsen, som etterlyste den forretningsmessige vurderingen av NRKs milliardutbygging. En annen var en av Nordens fremste medieeksperter, professor Frands Mortensen ved Universitetet i Århus.
  • I et intervju her i avisa i mars i år advarte Mortensen mot å kaste seg hodeløst på digital-TV-karusellen. Han understrekte at den digitale teknikken til å produsere TV med er kommet for å bli. Men han sa også følgende: «Hva det er grunn til å sette spørsmålstegn ved, er de framtidsvyene TV-industrien nå prøver å kjøre igjennom, og om koblingen mellom TV og Internett i det hele tatt vil bli noe av med det første.»
  • For Mortensen hadde problemer med å se hvorfor seerne egentlig skulle kjøpe digital-TV-boksen. Han tvilte på om Internett på TV egentlig er en så god idé, ettersom vi faktisk i dag sitter på to forskjellige måter og i to forskjellige rom når vi respektivt søker på nettet eller slapper av foran TV-skjermen. Og til det store digital-TV-argumentet om at det er så fint å kunne redigere dine egne fotballkamper, svarte Mortensen følgende: «Den egentlige kvaliteten ved kringkasting er at det er trygt, redigert og servert.»
  • Har digital-TV-floppen i Sverige gitt Mortensen rett?

Det er det kanskje for tidlig å slå fast. Eller kanskje ikke: Det er grunn til å minne om det som var «framtidas TV» i 1989: HDTV - High Definition TV. Satsingen kostet over sju milliarder kroner og tok aldri av.