Blir Tønne-saken stadig oftere misbrukt?

«Snart fem år etter at Tore Tønne tok sitt liv er det få som husker hva saken egentlig handlet om. Det som er blitt stående igjen er navnet Tønne som et symbol på medieofferet, en mann som ble jaget i døden av en presse i flokk med denne avisa i spissen. Navnet blir stadig oftere misbrukt av maktpersoner som får medias ubehagelige flomlys på seg og føler seg uthengt. Det skal ikke mange kritiske overskrifter til før noen bruker «Tønne» som lynavleder.

Marie Simonsen, Dagbladet «Det lar seg likevel ikke benekte at det var pressen – med sine fete typer og krigsoverskrifter – som til sist drev Tønne til selvmord. Alle – med noenlunde ordinære empatiske evner – forstår et det presset som noen ganger øves på enkeltmennesker med letthet kan knekke en person. Om man er skyldig eller uskyldig blir irrelevant når Akersgatas parlament har bestemt seg. Jeg hadde vondt av Tønne den gangen.

Martin

Mellly

«Kanskje det stemmer at Tønne saken stadig oftere blir misbrukt. Men Dagbladet, ut i fra sin rolle i den saken, burde kanskje overlate den diskusjonen til andre.

Ahmned «Pinlig hvordan enkelte (f. eks prinsesse Märtha) skyver Tønne foran seg når de får medias berettigede søkelys på seg. For øvrig er jeg av den oppfatning at det bør settes mer fokus på Røkkes korrupte fremferd for å skaffe seg økonomisk vinning og personlige fordeler (eks båtsertifikatsaken).