Blitz må på banen

BLITZ: Ikke overraskende har feiringen av Blitz\' 25-årsdag skapt debatt, både om husets eksistens og om dets politiske rolle. At Svein Kristiansen og resten av det mørkeblå byrådet i Oslo har krevd at Blitz skal kastes ut, er ikke noe husets brukere skal ta innover seg. Mer utfordrende bør det være at blitzerne nå også har fått en del kritikk fra sine egne støttespillere på venstresiden, enten det er Rød Ungdom eller Dagbladets Marte Michelet som er avsender. Denne kritikken retter seg ikke mot Blitz\' eksistens. Rød Ungdom har støttet ungdomshuset Blitz i 25 år, og skal gjøre det i minst 25 år til. Ikke fordi det er et eksotisk innslag i bybildet, men fordi vi og Blitz står sammen om å kjempe for et Oslo som ikke er styrt av Erling Lae eller Clear Channel.

MEN EN STØTTE til ungdomshuset Blitz er ikke synonymt med å støtte blitzernes politiske prosjekt . Rød Ungdoms prosjekt er å skape et radikalt, folkelig venstreparti som kan utfordre FrP. Det er vanskelig å vite nøyaktig hva som er den rådende politiske linja på Blitz, men jeg tviler på at oppslutning blant folk flest står øverst på agendaen på allmøtene i Pilestredet. Tvert i mot ligger det i selve Blitz\' natur at miljøet må forbli en subkultur, og derfor er det ingenting blitzerne frykter mer enn å bli politisk akseptert av det store flertall. Denne forskjellen gjør også at vi har ulike syn på hvilke virkemidler som tjener saken. For den organiserte venstresiden er det en katastrofe når utfallet av en brei NATO-demo er klammeri med politiet. For Blitz er et slikt utfall langt mindre skadelig, om ikke til og med direkte tjenelig i forhold til miljøets politiske rekruttering.

AT DEN ORGANISERTE venstresiden og Blitz har ulike politiske mål er ikke dårlig, tvert i mot. Problemet blir når skillet mellom Blitz og den organiserte venstresiden viskes ut, og når Blitz velger å handle på en måte som rammer resten av venstresiden. Det er ikke min sak om Blitz velger å gå over politisperringer når NATO-toppene kommer til Oslo. Men det blir min sak når det overtar fokuset fra en fredelig og brei markering som flere enn Blitz har jobbet for å få i stand.

VI TRENGER ENbrei og mangfoldig venstrebevegelse i Norge som rommer alt fra Bestemødre mot krig til Blitz. Men balansen i denne bevegelsen hviler på at ingen av de svært forskjellige deltakerne velger å mele sin egen kake på bekostning av bredden. Blitz har lite å tape på å komme i bråk med politiet. Men den organiserte venstresiden taper mye når Blitz gjør motstand mot NATO til synonymt med demonstrasjonsbråk. Rød Ungdom forventer ikke at Blitz skal bli enige med oss når det gjelder synet på konfronterende aksjonsformer. Men vi håper de vil respektere at det som tjener Blitz ikke alltid tjener resten av venstresiden, og at de derfor kan holde sine mer konfronterende virkemidler til sine egne markeringer. I tillegg vil vi oppfordre blitzerne selv til å ta debatten i stedet for å bruke husets løse organisering som påskudd for å slippe å ta den politiske kampen om hvilke metoder som er legitime.