Blodig alvor for VG

Kjartan Kristiansen i DumDum Boys går til kraftig angrep på VG i en klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Den kjente gitaristen mener avisa brøt hele seks punkter i Vær Varsom-plakaten, da den 5. august i år trykket saken med førstesidehenvisningen «Rockekjendis innrømmer narkosprekk».

«Førstesideoppslaget er spekulativt, uriktig og misvisende. Det foreligger brudd på intervjuavtale, det er utvist uredelig arbeidsmetode, sakens vinkling og dimensjonering er ute av proporsjoner, og sitater er uriktig og misvisende gjengitt,» heter det i klagen, som kommer opp i PFU førstkommende tirsdag.

Kristiansen hevder å ha avtalt med VG at intervjuet bare skulle handle om hans samarbeid med bandet The Only Ones.

Han vedgår at han også kom med uttalelser om eget forhold til rus, men mener de ble gitt i tillit til at VG holdt den inngåtte avtalen og ikke laget en sak om hans private rushistorie.

«Hensynsløs»

«Generelt må det være journalistens ansvar å skille mellom det som er tema for et intervju og det som åpenbart er sagt som del av et tillitsforhold og «off the record». Det er direkte uetisk og uredelig å bruke et slikt tillitsforhold til å vinkle en sak diametralt motsatt enn det som er forespeilet,» står det i klagen.

Kristiansen karakteriserer journalistens arbeidsmetode som hensynsløs og uredelig. Han mener VG ikke har dekning for tittelen som er benyttet inne i avisa, og karakteriserer oppslaget som «spekulativt», med «totalt fravær av omtanke i innhold og presentasjon».

«Profilert skikkelse»

Blodig alvor for VG

Det kommer fram i klagen at oppslaget har medført påkjenning og ulempe både for Kristiansen og hans familie.

VG avviser alle anklager fra Kristiansen, og bestrider at de har brutt god presseskikk.

«Førstesidehenvisningen er korrekt og dekkende for innhold i intervjuet, det er ikke gitt noen bindende avtale om begrensninger i temaer som intervjuet skulle omfatte, artikkelens vinkling og presentasjon er saklig og balansert, og alle sitater er opplest og utformet i nært samarbeid med Kjartan Kristiansen,» står det i avisas tilsvar til PFU.

VG påpeker at Kristiansen er «en profilert skikkelse innen norsk rockemusikk» og «således velkjent med pressens arbeidsmetoder».

«Åpne kort»

Avisen benekter at det på forhånd var inngått en avtale om at visse uttalelser ikke skulle refereres. Den benekter også at journalisten var kjent med at Kristiansen hadde satt spesielle betingelser for intervjuet.

«Kristiansen hadde ingen grunn til å oppfatte vår medarbeider som skriftefar eller off-record fortrolig venn. Dette var et møte mellom en medievant artist og en profesjonell VG-journalist,» står det i tilsvaret.

VG hevder å ha spilt med åpne kort hele veien, og mener tittelen på den påklagede førstesida formidler «nøkternt et faktisk forhold».

SPLITTER PINE: DumDum Boys-gitaristen Kjartan Kristiansen mener VG-saken «Rockekjendis innrømmer narkosprekk» er spekulativ.< Foto: SCANPIX
SPLITTER PINE: DumDum Boys-gitaristen Kjartan Kristiansen mener VG-saken «Rockekjendis innrømmer narkosprekk» er spekulativ.< Foto: SCANPIX Vis mer