Blodig fra Kina

Kinesiske historier om brutalitet, både i fortid og nåtid.

BOK: Menneskets hang til grusomhet blir pinaktig utforsket, enten novellene er tidsatt i nåtid eller i eldre kinesisk historie og mytologi.

Yu Hua er født i 1960 i en småby i nærheten av Shanghai. Han tilhører en forfattergenerasjon hvis stemmer gjorde seg gjeldende i tøværsperioden før massakren på Den himmelske freds plass i 1989. Novellene i «Fortiden og straffene» ble publisert i Kina på 1980-tallet, og skal ha vakt oppsikt i positiv forstand. Yu vant rykte som både eksperimentell og kritikerrost.

Påvirkning

Betegnende for hans generasjon er at den brøt med den rådende sosialrealistiske tradisjonen og at den fikk tilgang til og lot seg påvirke av internasjonal litteratur som nå kom i kinesisk oversettelse.

Likevel er det et umiskjennelig kinesisk særpreg over Yus noveller.

Selvfølgelig gjelder dette tekstene som henter stoff fra kinesisk historie og fra tradisjonelle sagn. Men også i tekstene som behandler historiske begivenheter fra nyere tid, som japanernes okkupasjon av Kina eller kulturrevolusjonen, gjenkjenner man en kinesisk fortellerstil med flittig bruk av allegorier og magisk realisme.

Men underliggende er altså brutaliteten. I novellen «Klassisk kjærlighet» fortelles det om unggutten Pil som er på vei til embetsmannseksamen i keiserens by. Det er en lang reise til fots i vakkert landskap, med særegne opplevelser underveis. Han stryker til eksamen og må gå samme vei i samme ærend tre år seinere, men nå er det uår med sult, nød og fattigdom.

Selges til slakteri

Omsvøpsløst skildrer Yu hvordan kvinner og barn selges til slakteriene, hvorfor kjøttet deres smaker bedre hvis de ikke drepes først, hvordan ett og ett lem hogges av og legges i kundenes handlekurver: «Jentas kropp ristet samtidig med «ka tsja»-lyden. Hun dreide på hodet for å se hva som hadde skjedd, og da hun fikk øye på sin egen arm ligge på huggestabben, stivnet hun lydløst til. Først etter et langt opphold, kom det et langtrukkent skrik fra henne idet hun falt om.»

I tittelnovellen møtes en fremmed, som har fortrengt hendelser i si nære fortid knyttet til spesifikke datoer, og en straffespesialist som skal avdekke en «prosedyrefeil» for ham, i beste Kafka-tradisjon. Den fremmede samtykker i å delta i straffespesialistens eksperiment: å bli hogd i to og få overkroppen plassert på et glassbord.

Men det må skje med ett hogg, ellers vil opplevelsen bli ødelagt: «Jeg ville kommet til å lage hakkemat av magen din. Magesekken, tarmene og leveren ville falt i bakken som overmodne epler. Jeg ville ikke klart å plassere deg på glassplaten, du ville bare bikke over. Og det eneste du ville sett idet du nærmet deg slutten, var hauger med buktende meitemark og knudrete paddeskinn...»

Desillusjonert

Yu behandler kulturrevolusjonen grusomheter uten særlig omskrivninger i novellen «1986».

Som tittelen antyder foregår den i «nåtid», der menneskene høster fruktene av ondskapen som ble sådd 10- 15 år tidligere. De har gjort sitt beste for å glemme, men når fortida oppsøker dem i form av en gal mann, dreper de ham.

Pessimisme og total mangel på illusjoner preger Yu Huas noveller, til tross for at de er ispedd historier som er like fantastiske og eventyrlige som «Snikende tiger, skjult drage». Det er flott at Tiden har hentet fram denne forfatteren, selv om han ikke er oversatt fra originalspråket.