Bloody Beach

Norske medier rapporterer hjem om vold, voldtekt, ran, fyll og drap fra charterstedet Sunny Beach i Bulgaria. Det er betryggende at slike forhold kommer fram i lyset. Responsen fra bransjen på reportasjene er derimot langt fra betryggende. Reisebransjeseksjonen i HSH har valgt å bagatellisere og leke la-oss-peke-på noen-andre-leken.

HSH, Apollo og andre i bransjen har naturligvis rett når de peker på at hver enkelt har et ansvar når de er på tur, inkludert ansvar for sin egen trygghet. Slik må det alltid være, og slik er det også i tilfellet i Bulgaria. Vi har et individuelt ansvar som reisende, enten vi er på rafting i Sjoa, på busstur for pensjonister i Salzburg, på campingtur i Larvik eller på temareiser til Kilimanjaro.

Men dette er bare halve sannheten. Den andre halve sannheten er at en reisearrangør som driver profesjonelt og seriøst, som tar på seg å frakte og underholde turister og som markedsfører sine tjenester overfor offentligheten, også har et betydelig ansvar. Det er ikke slik at den som driver raftingturisme i Sjoa eller frakter pensjonister til Festspillene i Bergen er uten ansvar, selv om deltakerne plikter å opptre ansvarlig og vet hva de gir seg ut på.

Tvert i mot. Turarrangører har en selvstendig plikt til å legge forholdene til rette slik at risikoen for deltakerne blir så lav som mulig – og utbyttet blir best mulig. Risiko skal være vurdert, sikkerhetstiltak skal være iverksatt, ledere og instruktører skal ha opplæring, deltakerne skal forberedes og informeres osv. Det er altså et delt ansvar når folk reiser på tur. Derfor ville det vært mye mer interessant å høre hva reiseselskapene akter å gjøre med de sjokkerende forholdene på reisemål av typen Sunny Beach – enn å høre dem si hva alle andre må gjøre.

Bransjen har valgt å bagatellisere problemene, i stedet for å gå løs på dem. De har valgt å fokusere på at de fleste ikke har opplevelser av den typen bl.a. Dagbladet har avdekket. De viser til at det er mange tusener som hvert år har en trivelig ferie på Sunny Beach og at de som har opplevd problemer, er et lite mindretall. Alt dette er naturligvis helt riktig, på Sunny Beach som de fleste andre steder på kloden. De fleste av oss blir verken drept, voldtatt, ranet eller svindlet. Ikke på ferie og ikke på hjemmebane.

Likevel må utgangspunktet for debatten være at det finnes områder hvor slike hendelser forekommer oftere enn andre steder. Det er dårlig trøst for de ungdommene som er drept, ranet, slått ned eller voldtatt i Sunny Beach de siste dagene, at hundrevis av andre skandinaver er kommet hjem i live og er godt fornøyde med turen.

Det er uansvarlig av reisebransjen å bagatellisere situasjonen på Sunny Beach og andre steder med lignende problemer. Utgangspunktet må være at reiseselskapene her har valgt å operere i et høyrisiko-område. Hvis en som reisearrangør velger å trekke flest mulig reisende til et slikt sted, tar man på seg et betydelig ansvar og utsetter de reisende for en betydelig risiko. Selv om ansvaret er delt mellom arrangør og turist, er det arrangøren som kjenner – eller bør kjenne - forholdene på reisemålet. Det er reiseselskapene som er de profesjonelle aktørene på stedet og som kan arbeide systematisk med sikkerhet over tid. Enten vi liker det eller ei; turisten er amatøren som møter virkeligheten først når han eller hun står uten pass, lommebok og andre verdisaker i ei bakgate på vei hjem til hotellet en kveld.

For at vi skal kunne stole på reiselivsbransjen og turarrangørene trengs det forbedringer straks. De må være villige til å snakke om sin egen rolle og hva de tenker å iverksette av tiltak. De har muligheter på minst fem områder:

1. Reisemål: Selskapenes ansvar er å velge ut reisemål der risikoen er minst mulig for de reisende, og de positive opplevelsene dominerer. Gjerne Bulgaria. Det er et land med mange flotte muligheter. Men det går an å velge bort områdene der fyll, kriminalitet og vold dominerer. Sunny Beach er ikke et sted å lokke barnefamilier, ungdommer eller for den saks skyld godt voksne til.

2. Markedsføring: Bransjen må sørge for – eller tvinges til? - å drive ærlig markedsføring. Hvis en leser Apollos omtale av Sunny Beach, får en inntrykk av at stedet er Paradisets forværelse. Dette er ikke ærlig overfor dem som skal ut og reise. Omtalen lyver kanskje ikke, men den sier heller ikke hele sannheten om stedet. Det er mulig at denne markedsføringen av turistmålet i Bulgaria er juridisk holdbar, men etisk sett er den veldig tvilsom.

3. Advarsler i forkant: Reiseselskapene må lære av reisebøker, som advarer folk mot potensielle farer på ulike steder. I tilfellet Sunny Beach har selskapene valgt motsatt strategi. De fraskriver seg ansvaret ved å få foreldre til mindreårige til å skrive under på en erklæring om at ungdommene får lov å reise. Det hadde vært interessant å se om foreldrene i det hele tatt har mottatt informasjonen som virkelig sier hva ungdommene løper av risiko.

4. Valg av lokale aktiviteter: Reiseselskapene vet mye om risikoen som er knyttet til turisters sanseløse drikking og fylleoppførsel. Det naturlige ville være å iverksette en lang rekke tiltak for å kompensere for denne risikoen, til hjelp for både turistene og selskapene selv. I stedet har det i mange år og på mange destinasjoner vært tradisjon for å planlegge for mest mulig fyll på kortest mulig tid. I en symbiose mellom reiseselskap, overivrige guider og lokale barer, restauranter og diskotek har det på mange turer blitt organisert fester, drikkeleker, drikkekonkurranser, pub-crawl. Hva er bransjens policy på dette området nå?

5. Informasjon til de reisende: Vi er mange som har vært på hyggelige sydenturer, takket være gode reiseopplegg. Ved starten av oppholdet har det blitt gitt god informasjon om steder å oppsøke og å unngå, spise- og drikkevaner, påkledning og oppførsel og en lang rekke andre praktiske råd. Har bransjen tatt tilsvarende ansvar på Sunny Beach, der risikoen ser ut til å være mangedobbel i forhold til andre chartersteder? Har de reisende fått informasjon om mangel på politi og dårlig håndheving av lover, vill skjenkepraksis, de ekstreme drikkeoppleggene fra diskotek og restauranter, risikoen ved høyt og langvarig alkoholforbruk i varmere strøk, mafiaens rolle på stedet, en råtten taxibransje osv?

Dette ansvaret hviler meget tungt på dem som vil framstå som seriøse reiseselskap. De har med åpne øyne valgt å satse på Sunny Beach og klart å lokke ungdommer, barnefamilier og voksne til det som for tiden må være ett av de mest risikable stedene å oppholde seg i Europa.

Responsen fra bransjen er langt fra

betryggende