Bohemen som dro til Patagonia

- Jeg er ikke så sikker på at Schjander reiste til Argentina av de to grunnene som vanligvis oppgis, sier sønnesønn av bohemen, Nils Schjander (69), til Dagbladet.

Eventyrlyst

- Det heter seg at farfar dro til Patagonia på vegne av Kristiania-bohemen for å opprette en anarkistisk fristat av skandinaver og indianere, og dessuten fordi han var helt knekt av sorgen over å ha mistet sin kone og lille sønn i løpet av et år, sier Nils Schjander.

- Men jeg tror mer på en tredje forklaring, at han først og fremst reiste på grunn av utferdstrang og eventyrlyst. Jeg mener at hans behov for å komme seg ut og oppleve ting kan sammenliknes med Amundsens, Nansens, Erling Kagges og Liv Arnesens. Forskjellen mellom disse og farfar er at han overhodet ikke la planer, han bare reiste.

Døde nesten

- Bohemen i ham var sterkere enn ingeniøren?

- Ja. Og han holdt da også på å gå til grunne da han kom til Buenos Aires. Han hadde selvsagt ikke ordnet jobb og levde dels som tigger og gatefeierfør han fikk en stilling hos Southern Argentine Land Company.

- Men så ble han nesten tre år i Argentina, før han dro til Brasil?

- Ja, og etter å ha lidd nød der en stund, fikk han jobb i et engelsk firma som hadde ansvar for renoveringen av kloakken i Rio de Janeiro. Der holdt han på å dø i en gulfeberepidemi som tok mange liv. Etter noen måneders rekonvalesens på Barbados forsøkte han seg uten hell som gullutvinner i Britisk Guyana og dro hjem til Norge i 1896 etter et mislykket forsøk på å reise kapital i London.

- Hva kom han hjem til?

- Iallfall ikke til Kristiania-bohemen, kretsen var mer eller mindre i oppløsning, selv om Jæger ennå levde. Farfar ble ansatt i Riksforsikringen, men allerede før han reiste til Argentina, hadde han møtt og forelsket seg i Helga Brønlund, et perifert medlem av bohemkretsen. Den gangen gikk nok eventyrlysten utenpå kjærligheten, nå treffer de hverandre igjen, gifter seg året etter og får to barn, hvorav det ene ble min far. Han ble født i 1898, men hadde ingen minner om sin far, som døde i 1903.