Boikott Israel!

FORBRUKERMAKT: Angrepene på SV og regjeringen etter Kristin Halvorsens uttalelser om boikott av Israel er et uverdig skuespill. Hun gjorde den menneskelige feilen å ikke presisere hva de fleste forstod; at hun uttalte sin personlige mening og ikke det offisielle Norges.Typisk for det politiske hylekoret er at angriperne går løs på meningsforskjellen i koalisjonen, men tier om selve saken: Bør vi boikotte Israel eller ikke?Gjennom mer enn et halvt århundre har Israel sabotert flere FN-vedtak enn noe annet land i verden. Staten gjennomfører en brutal og folkerettstridig anneksjon av andre menneskers hjemland. Disse overgrepene lar USA med følge foregå uten å øve noe press mot Israel som kan sammenliknes med hvordan land som Irak eller Afghanistan er blitt straffet for sine forgåelser. Dette er en opprørende situasjon, som for eksempel burde sette Kjell Magne Bondeviks høyt annonserte omhu for etiske verdier på praktisk prøve.En stat går ikke gjerne til boikott av andre land uten FN-mandat - bortsett da fra USA. Men enkeltmennesker og frivillige organisasjoner - innbefattet politiske partier - står fritt til å gjøre det. Folket kan handle hvor staten legger seg flat. Tilhengerne av uinnskrenket markedsfrihet - dem fins det mange av i hylekoret - henviser stadig folk til å bruke forbrukermakt - påvirke utviklingen ved hva de velger å kjøpe eller ikke kjøpe. La oss følge det rådet.

MENINGEN ER selvfølgelig ikke å straffe vanlige israelere. Men når de ledende statene i FN svikter sitt ansvar for å gripe inn mot grove krenkelser av folkerett og menneskerettigheter, da kan vi vanlige folk i hvert fall vise israelerne hva vi mener om regjeringen deres. Et av de få midlene vi har er å boikotte israelske varer.SV har tatt et meningsfullt etisk og politisk initiativ. Kampanjen får støtte fra bevegelser som er mer opptatt av menneskeverd enn partitaktikk. Boikotten blir i alle fall en protest mot slikt taktikkeri. Men får den virkelig oppslutning, kan andre land komme til å følge det norske eksemplet. Det er et forsøk verd.