Bok-ekstra

  •  Knut Erik Tranøy oppfordrer oss til å stole på vår egen, allmenne moral.
  •  Torgeir Rebolledo Pedersen spinner videre på sin forrige diktsamling, «For Vår Herre er vi alle metaforer».
  •  Espen Haavardsholms «Italienerinnen» utspinner seg på 1400tallets Røst, der et venetiansk skip driver i land.