Bok finansiert av nazi- penger

Direktør Arnfinn Moland ved Norges Hjemmefrontmuseum har delfinansiert sin bok «Over grensen» med midler fra nazi-ekstremisten Eugen Nielsens stiftelse.

Moland er anerkjent som en av Norges fremste okkupasjonshistorikere. Boka beskriver i detalj likvidasjonene som ble begått av Hjemmefronten under den tyske okkupasjonen. Dokumentet er samtidig et oppgjør med forfatteren Egil Ulateig, som i 1996 ga ut sin beretning om samme tema. Denne boka ble sterkt kritisert av blant andre Moland, først og fremst fordi den inneholdt flere feil. Forlaget valgte til slutt å trekke boka tilbake.

Reaksjoner

Flere historikere har reagert på at Moland har tatt imot midler fra stiftelsen som nasjonalsosialisten Eugen Nielsen etablerte for å fremme historisk forskning.

Nielsen var arkitekt og forretningsmann. Stiftelsens midler kommer fra Nielsens enestående våpensamling. Den ble i sin tid omsatt for nær fem millioner kroner på en auksjon i London.

Under krigen gjorde Nielsen tjeneste i det tyske sikkerhetspolitiet. Han var aldri medlem av NS, da han syntes partiet var for lite tyskvennlig og ikke ytterliggående nok. Nielsen ble fengslet den 13. mai 1945, like etter at freden kom. Han slapp ut igjen sommeren 1946. Han ble seinere landssvikdømt og måtte betale en bot på 20000 kroner.

Lest med lupe

Høyesterettsadvokat Johan Hjort bekrefter at han for en tid tilbake kontaktet Moland og ga ham tilbud om en støtte på 50000 kroner fra stiftelsens midler. I stiftelsens statutter heter det at midlene skal gå til historisk forskning. Det er ingen bindinger knyttet til midlene.

Moland ser ingen betenkeligheter med å ta imot penger fra Nielsen-stiftelsen:

- Stiftelsen bestyres av høyesterettsadvokat Johan Hjort. Da jeg fikk tilbud om midlene, vurderte jeg selvsagt om det kunne være betenkelig å gjøre bruk av dem. Etter å ha lest statuttene med lupe kom jeg til at det var uproblematisk å ta imot pengene.

Molands fremste motstander, Egil Ulateig, mener det er hårreisende av Moland å delfinansiere boka med Eugene Nielsens midler:

- Jeg kjente selv til fondet da jeg arbeidet med min bok. Jeg kunne aldri drømt om å søke om midler herfra.

LIKVIDASJONER: Boka «over grensen» beskriver i detalj likvidasjonene under den tyske okkupasjonen av Norge.