Bok om Pascal

«Endelighet og evighet» er tittelen på en ny essaysamling om Blaise Pascal som Hans Kolstad, Hall Bjørnstad og Arild Waaler har redigert.

De i alt 15 essayene er i hovedsak innlegg fra Humanistisk seminar høsten 1994, og dekker et bredt spekter: Liv og verk, vitenskapelig innsats og religiøse tanker.