boka er sponset av...

Er det riktig å slippe løs markedskreftene i skolegården og i skolebøkene?

Si din mening om reklame på skolen

PÅ SKOLEBENKEN I 2004: «Hjemmeleksen til i morgen er kapittel 14- 17 i norskboka (som er sponset av Statoil), siste kapittel i matteboka (som er sponset av Telenor) og første kapittel av religionsboka (som er sponset av Oslo Kristne Senter).»

SKAL BEDRIFTENE bestemme hvordan utdanningen din skal legges opp? Det hevdes at omleggingen av gradssystemet for høyere utdanning er gjort for å tekke næringslivet. Da får vi virkelig håpe at kvalitetsreformen lever opp til navnet sitt. Skolegangen er en del av din dannelse - den helhetlige kompetansen du tilegner deg. Ikke all kunnskap vil bli vurdert som verdifull av næringslivet. Men den er kanskje desto viktigere for våre unge sinn.

GJENNOM REKLAME er bedriftene til stede i hverdagen vår. Hvorfor ikke ha reklame i skolebøkene for å finansiere dem?

Skolen er en arena som fortsatt er fri for reklame. Etter min mening bør den fortsatt være det. Noen hevder at vi blir bombardert med så mye reklame likevel; det ville ikke gjøre noen forskjell. Jeg er ikke enig.

Det redaksjonelle innholdet i skolebøkene skal være pålitelig og korrekt. Kommersielt innhold vil vanne ut tilliten til bøkene.

Men gratis skolebøker til alle i videregående skole?

I et land som gjerne vil være en av verdens fremste kunnskapsnasjoner, synes jeg det burde være en selvfølge.

Men det er staten som må punge ut. Det er vel anvendte penger.

DET FINNES dessuten markedsføringsmetoder som er mye mer effektive enn tradisjonell reklame. Vi vet at norske bedrifter plukker ut opinionsdannerne i klasserommene og gir dem klær, mobiltelefoner og godteri gratis. Forskning viser at dette er en billig og svært virkningsfull form for påvirkning. Helt ned i barneskolealder benyttes disse metodene. Listen over de kuleste i klassen blir brukt i flere og flere sammenhenger. Etter min mening er det utrolig kynisk business som spiller på usikkerhet og lengsel etter tilhørighet blant barn og ungdom.

LOVGIVNINGEN som tar for seg markedsføring rettet mot barn er streng. Den må også utøves strengt mot utradisjonell markedsføring. Jeg foreslår at vi innfører reklamelære allerede på barneskolen. Avsløring av mekanismene kan bevisstgjøre barn og unge, og skåne dem mot kommersielt press.

Les mer om reklame og holdninger på skolen på side 14- 15.

Artikkelforfatteren er journalist i Dagbladet FREDAG.

REKLAMESKOLEN: Er det riktig å slippe løs markedskreftene i skolegården og i skolebøkene?Artikkelforfatteren har sterke innvendinger.