Bokbransjeavtalen godkjent

Den nye bransjeavtalen ble endelig godkjent av både Den norske Forleggerforening og Den norske bokhandlerforening i dag.

- Det var et solid oppmøte på generalforsamlingen, og med 340 mot en stemme, ble den nye bransjeavtalen godkjent, sier Einar Einarsson, direktør i Bokhandlerforeningen.

Generalforsamlingen presiserte visse forutsetninger i avtalen og dermed stemte også Libris-kjedens medlemmer for godkjenning av avtalen.

Tre presiseringer

Tre punkter ble presisert før avtalen var klar for godkjenning. Bokdistribusjon fra forlag til bokhandel må være tillatt også for skolebøker.

Når det gjelder lærebøker for høyere utdanning, ønsker Bokhandlerforeningen at det må være en lengre fastprisperiode enn for vanlige bøker. Det vil si at at bøkene ikke kan være på salg før etter en viss tid. For vanlige bøker gjelder fastprisperioden utgivelsesåret og året etter.

Den siste presiseringen gjaldt et eventuelt internettsalg av bøker fra bokklubber. Kun et lite antall titler skal kunne legges ut til salg på denne måten, slik at ikke bokklubbene skal kunne selge alle titler med 25 prosent rabatt.

Fornøyd

I Forleggerforeningen ble det også et klart flertall for avtalen, med 111 stemmer for, ingen imot og sju blanke.

- Det er positivt at vi har kommet til en avtale som er modernisert og liberalisert på en rekke områder, sier direktør Paul Røthe.

Slik Einarsson i Bokhandlerforeningen ser det, er en av de største forandringene i den nye avtalen at den åpner for direktesalg av bøker både til forbruker og leverandør. Dessuten er det åpnet for frie forhandlinger mellom forlag og bokhandlere og bokhandlerkjeder.

- Det er klart vi er fornøyd med å ha fått avtalen i havn, sier Einarsson.

Etter at begge foreningene har sluttet seg til avtalen, sendes den til Konkurransetilsynet for godkjenning. Dersom avtalen godkjennes, trer den i kraft 1. januar 1999.

(NTB)