Bøker er bedre enn sex

Unge mennesker foretrekker intellektuelle stimuli, ifølge en britisk undersøkelse.

Det er nettbokhandelen Just Books som har gjennomført personlige intervjuer med 291 mennesker i alderen 21-35 år.

81 prosent synes det er mer spennende å lese ei bok enn å se på TV, og mer enn 70 prosent svarer det samme når det gjelder å se film.

Og lesegleden vil ingen ende ta: Nesten en fjerdedel av de spurte foretrekker å lese en bok framfor å ha sex, skriver det britiske bransjebladet Publishing News.

Boris Wertz, direktør i Just Books, uttrykte glede over at 56,4 prosent av intervjuobjektene hadde kjøpt, eller kunne tenke seg å kjøpe, bøker over nettet. I tillegg svarte 63,9 prosent at de kjøpte brukte bøker.

LESER: Nesten en fjerdedel foretrekker å lese en bok framfor å ha sex.