Bøker og aviser mister momsfritak

I skattekommisjonens forslag til nytt skattesystem blir 2,4 milliarder kroner ekstra i omkostninger veltet over på aviser, bøker og tidsskrifter.

Den regjeringsoppnevnte skattekommisjonen vil fjerne momsfritaket på bøker og aviser i sitt forslag til nytt skattesystem som legges frem torsdag, skriver Aftenposten.

Hvis Skauge-utvalget får gjennomslag for forslaget vil 2,4 milliarder kroner ekstra i omkostninger veltes over på aviser, bøker og tidsskrifter.

Avgiftsfritaket for litteraturen har eksistert siden momsen ble innført i 1960-årene.

For avisene vil bortfall av momsfritaket bety 1.050 millioner kroner i økte omkostninger, for forlagene 1.250 millioner kroner og 100 millioner kroner for tidsskriftene, skriver avisen.

Bortfall av momsfritaket skal dekke blant annet et kutt i toppskatten som utgjør 7,5 millioner kroner.

Rent teknisk vil de nye reglene ikke automatisk føre til at det blir lagt til moms på litteraturen. Men utvalgets forslag om å fjerne fradrag for inngående moms vil ha omtrent samme effekt.

Generalsekretær Nils E. Øy i Norsk Redaktørforening sier til Aftenposten at forslaget kan få meget store konsekvenser for mange aviser over hele landet, hvis det går igjennom. Det gjelder spesielt de små avisene.

(NTB)