Bokklubbene satser på nettet

Klipping i medlemblader og ordretelefon med Kristin Johnsons instrukser kan være en saga blott. De norske bokklubbenes internett-sider kommer i månedsskiftet april/mai.

Klipping i medlemblader og ordretelefon med Kristin Johnsons instrukser kan være en saga blott. De norske bokklubbenes internett-sider kommer i månedsskiftet april/mai.

I første omgang vil Bokklubbenes nett-tjeneste være en ren medlemsservice, hvor man kan kjøpe og avbestille bøker og administrere medlemsskapet, f.eks. ved å melde adresseendring og verve nye medlemmer. Artiklene fra medlemsbladet vil også være å finne på nettet. Senere - uvisst når - vil tjenesten utvides med diskusjoner, forfatterindeks, opplesninger og liknende.

- Mange aktører har satset på nettet for tidlig og falt fra. Vi har ventet en stund med satsningen, men nå er tilgangen til Internett så høy at vi ønsker å tilby medlemmene denne tjenesten også, sier Morten Nilsen, internett-redaktør i De norske Bokklubbene.

De norske Bokklubbene har totalt omkring 600 000 medlemsskap. Bokklubben Nye Bøker er den største med 220 000 medlemmer. Ifølge en egen undersøkelse har nå ca. 70% av medlemmene tilgang til internett.