Bokklubber - en kvinnegreie

Blant norske bokklubbers vervepremier er det heller få drillbor, men desto flere keramikkserviser. En rekke norske forfattere mener at bokklubbene bidrar til å forsterke feminiseringen av bokmarkedet, skriver Dagsavisen.

Bokmarkedet retter seg i sterk grad mot kvinner, fordi kvinner leser mest. 70-80 prosent av medlemmene i alle norske bokklubber er kvinner.

- Bokklubbene presenterer en stereotypisering av det feminine. De bidrar til å sementere oppfatningen av at litteraturen er en kvinnegreie, sier forfatteren Pål Gerhard Olsen.

Han mener at faren i denne tendensen er at det kan føre til en ensretting av den litteraturen som blir skapt.

- Bokklubbene vil alltid fri til markedet, men det er opprørende med denne stereotypiseringen. Bokklubbene har et KK-syn på kvinner som jeg misliker, sier Olsens forfatterkollega John Erik Riley.

Jan Kjærstad og Tove Nilsen mener på den annen side at det bare er å konstatere at kvinnene leser mest, og at bokklubbenes markedsføring bare er en konsekvens av det.

Kjærstad synes utgangspunktet for denne problematikken er mest interessant - hvorfor leser kvinner mer enn menn?

(NTB)