Boksirkelen: Elling-bøkene

Neste boksirkel i /ordskiftet blir rundt Ambjørnsen-bøkene om Elling. Skriv inn dine ideer og spørsmål. Kanskje vil du også være bokvert?

Ambjørnsens populære serie om Elling er neste boksirkel i /ordskiftet. Boksirklene skal drives framover av leserne, så for å få til en så god boksirkel som mulig, trenger vi deres innspill og ideer til tema.

Er det særlig én av bøkene du vil diskutere i boksirkelen? Har du allerede problemstillinger du vil ta opp? Eller vil du være bokvert for Elling-boksirkelen? Skriv en e-post til Maria Børja.

Disse bøkene er skrevet om Elling: