RAPPORT: Utvalgsleder Tore Olaf Rimmereid har levert sin rapport til kulturminister Linda Hofstad Helleland. Foto: NTB Scanpix
RAPPORT: Utvalgsleder Tore Olaf Rimmereid har levert sin rapport til kulturminister Linda Hofstad Helleland. Foto: NTB ScanpixVis mer

Bolig med NRK-bidrag

Det blir ikke lenger mulig å velge bort NRK.

Meninger

Folk som ser NRKs sendinger på PC-skjermer og smarttelefoner betaler ikke lisens. Disse såkalte gratispassasjerene blir det stadig flere av når den lineære TV-tittingen nå avtar. Derfor har det vært nødvendig å modernisere NRK-lisensen. Ekspertutvalget som skulle utrede NRKs finansiering leverte i går sin rapport til kulturminister Linda Hofstad Helleland (H). Utvalget, som har vært ledet av Tore Olaf Rimmereid, har landet på en modell der hver enkelt husstand, uansett om den har TV eller ikke, må betale et «NRK-bidrag».

Den foreslåtte lisensmodellen er en forsøksvis videreføring av dagens ordning, men tilpasset nye medievaner. NRKs egne profilundersøkelser har vist at 9 av 10 mener at NRK innfrir allmennkringkasteroppdraget. Rimmereid-utvalget har vært opptatt av at NRK fortsatt skal ha en finansiering som gir høy legitimitet og aksept i befolkningen. Det nye NRK-bidraget vil koste husstandene det samme som dagens lisens eller kanskje litt mindre, men det er likevel kommet innvendinger om at det kan ramme skeivt. Det blir ikke lenger mulig å velge bort NRK for folk som ønsker det, enten av økonomiske eller andre grunner. Og hva er en husstand i dag? En enslig forsørger med flere barn, en generasjonsbolig, et kollektiv med flere i fullt arbeid? Venstre-leder Trine Skei Grande kaller tankegangen «litt femtitalls». Boligenhet er ikke lenger det samme som kjernefamilie.

Utvalget har vurdert flere alternative modeller, også finansiering gjennom skatteseddelen. En finsk modell der folk betaler medieskatt i forhold til privat inntekt følger et innarbeidet rettferdighetsprinsipp. Den har også vist seg å være effektiv og lite byråkratisk. Motforestillingen er at en skattefinansiering kan gi uheldige bindinger mellom politikere og medier som mottar støtte. En slik løsning må inneholde garantier for NRKs uavhengighet. En beskyttelse mot vilkårlige budsjettkutt må også bakes inn. Vi forutsetter at Rimmereid-utvalgets forslag blir gjenstand for bred debatt før regjeringen velger finansieringsmodell.

Lisensdebatten må også ta hensyn til en medievirkelighet der NRK konkurrerer med andre medieaktører utenfor NRKs kjerneområde, dvs. på nett og mobil. Det gir ingen mening at én enkelt aktør skal ha en totalt dominerende posisjon når staten fordeler midler til medier og kringkasting. Vi forventer at det såkalte Mediemangfoldsutvalget tar høyde for dette når det leverer sin rapport våren 2017. Lisensmodellen er bare en del av et større mediepolitisk bilde.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.