BOLIGKRISE:  «Mens ungdom, minstepensjonister og folk med lav til middels inntekt opplever krise på boligmarkedet, kan boligadelen i Norge feire som aldri før», skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB Scanpix
BOLIGKRISE: «Mens ungdom, minstepensjonister og folk med lav til middels inntekt opplever krise på boligmarkedet, kan boligadelen i Norge feire som aldri før», skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB ScanpixVis mer

Boligskatt eller barbari?

Bolighaiene lever fett på status quo i boligpolitikken.

Norges største mottaker av studielån går ikke på universitetet. Norges største sosialklient sliter ikke på NAV. Norges rikeste på minstepensjonspenger bor ikke på noe gamlehjem og Norges verste røvere sitter ikke på Ila. De sitter alle på milliardformuer invester i eiendom og utleie. Folk som Olav Thon og Odd Reitan tjener seg begge søkkrike på et skakkjørt boligmarked og desperat ungdom. Mens studenter lever på nudler i ukevis for å få endene til å møtes gjør folk som Thon alt de kan for å presse noen kroner ekstra over på sin egen konto.

Mens ungdom, minstepensjonister og folk med lav til middels inntekt opplever krise på boligmarkedet, kan boligadelen i Norge feire som aldri før. Det er feil at vi ikke har noen boligpolitikk i Norge. Vi har en politikk for omfordeling fra de mange til de få. Fra dem som leier til de som eier. Fra dem som har minst til de som har mest. Det er på tide å flytte penger motsatt vei.

Det er meget underlig at vi har et skattesystem som så til de grader favoriserer investeringer i bolig. En ting er at folk eier sin egen bolig. Det er god politikk og det kan vi gjerne støtte opp under. Men at vi ikke bare gir skatterabatter, men til og med subsidierer folk som kjøper seg bolig nummer to, tre og fire er for meg fullstendig uforståelig.

Resultatet er at den aller sikreste måten å få høy avkastning på investeringer er å satse penger på eiendom. Der kan man få hjelp av skattebetalerne til å betale ned lånet sitt, man får 50 prosent avslag på skatten og man kan tjene store penger allerede fra første måned på å leie ut til desperate studenter og lønnsmottakere. Samtidig som grådige bolighaier bruker enhver anledning til å skru opp prisene begrenser de folks mulighet til å noen gang få spart opp nok egenkapital til å kjøpe selv. Bolighaiene lever fett på status quo i boligpolitikken.

For å gjøre noe med boligkrisa er det åpenbart at det må bygges mer. Det offentlige må ta mer byggeansvar og tilby leiepriser som gjør det mulig å overleve på et studielån eller en minstepensjon. Dette er imidlertid ikke nok. Så lenge investeringer i eiendom gir nesten ubegrenset avkastning i form av prisvekst og at huseiere kan boltre seg fritt i en ubegrenset pengestrøm fra landets studenter, hjelper boligbygging lite i seg selv. Det hjelper ikke bare å bygge boliger hvis de kjøpes opp av spekulanter og velstående middelklassefamilier som vil spe på månedslønna for å kunne spare opp til en ekstra sydentur.

At SV er det eneste partiet som tør å ta til ordet for omfordeling på boligmarkedet vitner om en ekstrem feighet blant de andre partiene. Hvis vi skal få gjort noe med boligkrisa så må vi skattlegge bolig nummer to, tre, fire også videre langt hardere enn i dag. På den måten gjør vi det mindre attraktivt å blåse opp boligmarkedet ved hjelp av vanvittige investeringer uten noe annet formål enn at de rikeste skal bli rikere. Samtidig får vi flyttet store summer fra dem som har aller mest fra før til det offentlige som vi kan bruke på boliger folk har råd til. Boliger til eie og boliger til leie.

Boligmarkedet i dag står for den største og mest systematiske overføringen fra fattig til rik vi har sett her til lands siden husmannssystemet ble opphevet. Det er på tide med politikere som tør å tale overprivilegerte hushaier midt imot. Det kan ikke fortsette å være sånn at det er skattebetalerne, studentenes og minstepensjonistenes ansvar å fylle opp lommene til folk som har mer enn nok fra før. Det kan ikke fortsette å være sånn at ungdom, lavtlønnede og minstepensjonister knapt kan leve av egen inntekt fordi huseierne insisterer på å presse hver eneste ekstra krone man tjener ut av lommene til ærlige mennesker. Dagens boligpolitikk er ikke et sivilisert land verdig. Det er på tide å kvitte seg med barbariet.

Følg oss på Twitter