Bondevik: gi meg et valg!

FRAVÆR AV VALG preger hverdagen til fattige, og nådde en ny bunnotering ved å bli tatt til inntekt for din godhet og vel fungerende politikk, Bondevik. Ran! Politikk er fullstendig livsfjernt dersom vi tror at 20 000 barn i fattigdom kun angår dem selv. Langtidsvirkningene av å la så mye som ett barn vokse opp i fattigdom, er noe vi absolutt ikke har råd til; Samfunnsøkonomisk, moralsk og for å lykkes! Hver time teller, for mens dere politikere vrir og vender på tall og abstraksjoner, vurderer mennesker å ta sitt eget liv i avmakt over å møte en ny dag. Barn gråter på vei til skolen, og av andre grunner gråter de like mye på vei hjem fra skolen. Å unnlate å bryte fattigdommen har en høy pris. Som samfunn er vi direkte sårbare overfor de som faller utenfor, spesielt når de med all tydelighet velger å vise makt ved å vende fellesskapet ryggen. Reservelaget sitter ikke lenger lydig på benken, men er i full sving med å sette opp sine egne kamper. Hackere. Terrorister. Gjenger. Svart økonomi. Gi F. «Det du gjør mot én av de minste blant dere gjør du også mot meg» handler om mer enn moral, det handler om alles overlevelse. Innse at vi lever i et Relasjonssamfunn!

FATTIGDOM TUKLER alvorlig med din følelse av fellesskap. Når du aldri får bekreftet troen på deg selv, at det finnes en mening eller at din eksistens spiller noen som helst rolle - da står håpet om at morgendagen har en betydning også for fall. Som samfunn tar vi oss merkelig nok råd til dette. Ikke før enkeltmennesket viser at ett liv fra eller til ikke lenger spiller noen rolle, være seg eget eller andres, trer samfunnet beskyttende til. Vis litt ydmykhet Bondevik, det er nemlig ikke slik at fattige bare ber om å få. De fattigste av fattigste, er de som bare må ta imot og som ikke får lov til å GI. Relasjonssamfunnets overklasse opplever stadig vekk lykken ved å gi, ikke minst til fattige og utstøtte. Det er godt å få lov å gi. Kanskje skulle vi etterspørre kompetansen til personer som f eks vet hvordan man forsørger 3 personer på 200 kr uka over lang tid? Den er lite etterspurt, og det har kanskje noe å gjøre med at slike personer ofte får en noe ubekvem fremtoning. Spesielt om de ikke døyver smerten med lykkepiller. Jeg skal med glede vise deg hvordan virkeligheten avviker fra dine tabeller. Alle som har hatt med trygd- , sosial- og arbeidskontoret vet at det ikke er spørsmål om hva du har å gi som møter deg. Du blir møtt av et menneskesyn som tar utgangspunkt i at klientene er alt annet enn verdifulle mennesker. Slikt blir man syk av, og jeg kan fortelle deg at det er stor nød blant mennesker som bevisst har bestemt seg for ikke å være registrert i de offentlige etaters vern. De har valgt å gå sin egen vei, og noen av disse truer din og min eksistens noe alvorlig med sine planer. Gi meg et valg Bondevik!