Bongo i reprise

UNGE HØYRE har lagt ut Torbjørn Røe Isaksens tale til Unge Høyres østlandskonferanse 2005 på nettsidene sine. Sympatisk gjort, tenkte jeg. Det er jo fint at utenforstående får høre hva Unge Høyre mener. Men budskapet i talen er ikke like sympatisk. Røe Isaksen ramser her opp hvilke land som gjør det bedre enn Norge i matematikk og naturfag i PISA-undersøkelsen. Han nevner blant andre Tsjekkia, Sør-Korea og Japan. Videre får Unge Høyre-menigheten høre at «til og med et land som heter Macau» er bedre enn norske elever. Det topper seg likevel med «det eneste jeg vet om Macau er at det rimer på kakao.»

JEG KAN opplyse lederen av Unge Høyre om at Macau er en tidligere portugisisk koloni med ca. 450 000 innbyggere. I 1999 ble Macau en administrativ region under Kina. Landet er aldeles ikke noe u-land, selv om navnet kanskje for Røe Isaksen høres slik ut. I så måte er det litt rart at Røe Isaksen framhevet Macau, og ikke Tsjekkia. Tsjekkia har en lavere verdiskapning pr. innbygger enn Macau.

Det er et problem at norske elever ikke er flinke nok i realfag. Men det kan likevel virke som om behovet for geografi og samfunnsforståelse er like akutt. Noe å tenke på for elitekursene i Unge Høyre?