BØR SNU: Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H)
BØR SNU: Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H)Vis mer

Kunstnerne må støttes:

Bør få beholde herredømmet over egne ideer og uttrykk

Endringen i åndsverkloven bør forkastes

Meninger

Norske kunstnere er i ferd med å slippe tastatur og pensel og begi seg til barrikadene. Årsaken er forslaget til ny åndsverklov som ble lagt frem denne uken av kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) — eller særlig et tillegg som er lagt til lovteksten etter at den ble sendt ut på høring. Det sikrer at en lov som ifølge de politisk ansvarlige skulle styrke kunstnernes stililng, ender opp med å svekke den. Harmen fra kunstnerorganisasjonene er absolutt berettiget.

Lovteksten som er lagt til, dreier seg om at opphavsretten til verket overføres til arbeidsgiveren hvis verket er utført som et oppdrag. Dette vil ramme de tallrike frilanserne blant norske kunstnere, og gjøre at inntektene fra for eksempel bruk av opphavsregulert musikk ikke vil tilfalle den som har skapt musikken, men den som har honorert dem.

Dette er tonedøvt og demonstrerer en merkelig svak forståelse for hva det vil si å stå bak et kunstverk. Sedvanen har da også til nå vært at dersom avtalen mellom oppdragsgiver og rettighetshaver er uklar, er det hensynet til sistnevnte som veier tyngst. Oppdragsgiverne, som ofte vil være den mest økonomisk drevne parten, bærer ansvaret for å rydde opp i eventuelle vagheter som kunne ha svekket deres stilling.

Kunstnere jobber med en spesifikk idé og et uttrykk som er laget for å nå ut til publikum. Nå kan de miste herredømme over å bevare eller justere sitt eget uttrykk, og gå glipp av kompensasjonen som burde blitt dem til del for å ha laget noe andre ønsker å benytte og videreformidle. Om departementet ikke forstår seg på kreativitet, burde de i alle fall forstå seg på innovasjon. Fra et tradisjonelt høyreståsted bør enkeltpersoner kunne tjene på det når de skaper noe mange andre ønsker seg og som får et langt liv etter tilblivelsestidspunktet. De bør få bevare kontrollen over ideen og utførelsen, uten for mye innblanding fra offentlige instanser. Her er det nettopp nyskapning og innovasjon som ikke anerkjennes. Det er sant at den som bestiller et musikkstykke eller produserer en film, tar en betydelig økonomisk risiko — men en lov som tilgodeser dem, må ikke gå på bekostning av selve det skapende leddet — og slik legge opp til et motsetningsforhold mellom de to.

Tillegget til lovforslaget vil føre til en forskyvning av makt fra kunstnerne til de som betaler for kunsten. Det gjør det enklere å investere i kunst og vanskeligere å lage den. Det bør tas ut av lovteksten.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.