Bør Førde gå?

Kringkastingssjefen bør gå!

Det er lenge siden vi har hørt de ordene.

  • I gamle dager, i Ustvedts og Elsters tid, ble NRK-sjefens hode ofte forlangt. Men Marienlyst er jo ikke hva det en gang var. Eneretten er avløst av et flerkanalsystem. NRK dekker snaut halve radio- og TV-markedet. Hvem bryr seg da om kringkastingssjefen?
  • Jo, det gjør professor ved Bedriftsøkonomisk Institutt, Rolf Høyer. Men idet han tar de gamle, til nå rustne ord: - Kringkastingssjefen bør gå! i sin munn, gir han dem samtidig ny mening. I gamle dager hadde ordene en politisk betydning. De signaliserte en politisk opposisjon mot regjeringspartiet, som hadde utnevnt denne sjefen. Sjefen satt på sin side trygt: Han var jo utnevnt av en regjering med basis i Stortingets flertall. Opposisjonen kunne i grunnen si hva den ville. Farmand og Morgenbladet og Vårt Land kom ingen vei.
  • Men i dag er NRKs leder ikke lenger politisk utnevnt. Han er ansatt av styret i NRK AS og står ansvarlig bare overfor dette. Spørsmålet om han bør gå eller bli, er som i enhver annen bedrift. Har administrerende direktør styrets tillit? Etter Høyers mening bør styret skaffe seg en ny direktør, fordi den sittende unndrar seg ansvaret som bedriftsleder ved å la være å rydde opp i den tvilen som hans egne medarbeidere har reist om bedriftens aller viktigste produkt: Dagsrevyen.
  • Dagsrevyen er NRKs mest sentrale merkevare. Forskusles den, står bedriftens aktiva utsatt til. Tenk om Jens P. Heyerdahl nektet å rydde opp om hans fondsdirektører hadde begynt å fortelle markedet at man planla å selge ut industridelen av konsernet. Hva ville børsen si? Selvsagt har styret i en slik situasjon et ansvar. Men idet Høyer påpeker dette, oppstår en ny situasjon: NRKs styreformann Kåre Willoch må svare ham, og det gjør han ved å ta ledelsen av bedriftens produksjonslinje. Det blir ingen forandring av produktet Dagsrevyen, forsikrer Willoch.
  • For NRK som mediebedrift er det komplett uhørt at styrets formann trer inn som daglig leder. Dette er på én gang en irettesettelse av Førde jevngod med mistillit (noe Willoch selvsagt benekter), og et overtramp av styrets fullmakter som burde få eieren, kulturministeren, til å lete etter silkesnora. Men selvfølgelig - dette er NRK. Aksjeselskap eller ikke, politisk revkrok avgjør. Førde holder vel kjeft i striden om bedriftens kjerneprodukt fordi han er enig med Viggo Johansen. Så lar han debatten gå, inntil han setter styreformannen til å plukke opp kortene. Så fortsetter han, og alt er som før.

Som før. Som før.