KORSFESTELSEN: Fast påskerituaele i Peru.
KORSFESTELSEN: Fast påskerituaele i Peru.Vis mer

Bør påsken avvikles?

Det er ingen grunn til at de kristne høytidene skal ha noen forrang.

Meninger

Påsken er blant nordmenns favorittferier. Det er høyst forståelig. Ferien kan tas ut til fjells med all den natur og tradisjon som finnes: Skiturer med kvikklunsj og appelsin, krimromaner, tett familieliv og lammestek med en god rødvin til. Eller ved kysten der våren er i rask anmarsj og båtlivet våkner. Noen foretrekker byferie, og nokså mange har ingen steder å dra fordi lommeboka er tom. For et lite mindretall er likevel den religiøse dimensjonen viktigst. Ved siden av jula er påsken den viktigste kristne høytida der det dramatiske budskapet om Jesu død og korsfestelse er det sentrale. Likevel er det ingen tvil om at det religiøse har fått en stadig mindre betydning i folks oppfatning og bruk av påsken. Det bør føre til at vi tenker nytt om religiøse høytider.

Store deler av vårt feriesystem bygger på kristne høytider: Jul, påske, pinse, Kristi himmelfart osv. I tillegg kommer noen fridager med politisk tilsnitt, som 1. og 17. mai. Resten av feriekvoten har ingen annen hensikt enn rekreasjon og livsutfoldelse. Feriesystemet er altså en blanding av ulike tradisjoner og tidsepoker med andre prioriteringer og verdier. Den kristne dimensjonen ble opplevd som naturlig så lenge en overveldende del av befolkningen passivt eller aktivt lot seg telle i Jesu navn. Nå er bildet et helt annet. Fremdeles står den lutherske kristendommen formelt sterkt i befolkningen, men vi har i tillegg får et stort og tungt religiøst mangfold. Dette krever nytenkning både i skoleverket og i arbeidslivet.

Som resten av samfunnet bør også feriesystemene tilpasse seg en ny og sekulær virkelighet. Det betyr ikke at folk av ulik tro skal miste muligheter til å feire eller delta i religiøse høytider. Tvert i mot bør det være et mål at alle tros- eller livssynsretninger får like muligheter til det. Men det er ingen grunn til at de kristne høytidene skal ha noen forrang eller større tyngde. Hvordan dette skal organiseres må utredes med tanke på å få et system som både tilfredsstiller religiøse behov og behovet for ferie som hvile og rekreasjon. En mulighet er å dele feriene i faste dager/uker som gjelder alle, og i tillegg ha en religiøs kvote som kan anvendes i forhold til høytidene i det enkelte trossamfunn.