Bør regjeringen skifte statsråder?

«Sannheten er at SV ikke har levert varene. Det er mangelen på resultater, ikke regjeringsdeltakelsen, som ligger bak misnøyen. Derfor det helt naturlig at det nå reises krav om utskiftning av statsråder. Med unntak av Kristin Halvorsen, har SV’s statsråder enten framstått som kraftløse eller usynlige.

John Olav Egeland,

Dagbladet «SV har gått på en kjempesmell. Egeland mener det er fordi de ikke har levert varene. Det er jeg ikke enig i. Problemet er først og fremst at SVs velgere har hatt helt urealistiske forventninger til hvor mye varer et parti med 8,8 % oppslutning egentlig kan klare å levere.