Bør vi åpne alle grenser?

«Jeg tror eneste måten å bekjempe fattigdom, urettferdighet, terrorisme og ulikhet på er å viske ut grenser. La det være en menneskerett å bo, leve, arbeide, utdanne seg og eksistere der man selv ønsker og da etter de regler og lover som der gjelder.

Liberal «Selvfølgelig er ikke fri innvandring forenlig med Norges velferdssystem. Får man oppholdstillatelse i Norge som får man også tilgang til et veldig sjenerøst velferdssystem.

Screamer

«Europeiske lands innvandringspolitikk er ikke fokusert på hva som er best for landet (m.a.o. anskaffing av arbeidskraft gjennom innvandring), den er basert på hvordan vi kan hjelpe «stakkars» innvandrere. Der er den store forskjellen på Europa og USA; i USA får du vær så god klare deg selv, ellers går det på dunken.

Stian

«Helt enig. Åpne alle grenser. Slik oppnår vi likevekt, enkelt og greit.

Anmar «Jepp, og avskaff i samme sleng alle nasjonale velferdsordninger og sosiale goder for innbyggerne i landet. Har man ingen nasjoner, så kan man heller ikke ha nasjonale velferdsordninger som motivere folk til å flytte til et bestemt land med det som motiv. Et system som du ønsker med null grenser vil også fordre et reinspikka kapitalistisk system slik at folk flytter dit hvor det er arbeidsplasser tilpasset deres kvalifikasjoner, og ikke dit hvor de sosiale goder ivaretar dem best. Så kan man jo diskutere hvilket av de to type samfunn man helst vil ha.