Børli, Hans

Bibliografi:

•Samlede dikt (dikt) 1996

•Smykket fra slagmarken (roman) p.m. 1992

•Tankeskreift (aforismer, skisser og notater) p.m. 1991

•Etterlatte dikt (dikt) 1991

•Vandring i grenseskog (kunstbok) 1989

•Med øks og lyre. Blar av en tømmerhoggers dagbok («erindringsbok») 1987

•Tussleiken (fortellinger og skisser) 1987

•Frosne Tranebær (dikt) 1984

•Dagene går mot vest (dikt) 1982

•Landskap (dikt)1981

•Dagen er et brev (dikt) 1981

•Når kvelden står rød over Hesteknatten (dikt) 1979

•Hvem drepte den lille blå fuglen (kunstbok) 1979

•Viden ser aldri på veiviserne (dikt)1976

•Vindharpe (dikt) 1974

•Kyndelsmesse (dikt) 1972

•Isfuglen (dikt) 1970

•Som rop ved elver (dikt) 1969

•Brønnen utenfor Nachors stad (dikt) 1966

•Hver liten ting (dikt) 1964

•Ved bålet (dikt) 1962

•Jeg ville fange en fugl (dikt) 1960

•Dagene (dikt) 1958

•Kont-jo (dikt) 1957

•Ser jeg en blomme i skogen (dikt) 1954

•Under lomskriket (roman) 1953

•Likevel må du leve (dikt) 1952

•Sølv og stål (roman) 1951

•Men støtt kom nye vårer (dikt) 1949

•Det small et skott (fortellinger) 1948

•Villfugl (dikt) 1947

•Han som valte skogen (roman) 1946

•Tyrielden (dikt) 1945